Advertisement

Dysartrie pp 3-44 | Cite as

Dysartrie

augustus 2002
 • H.F.M Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

Spraak is een continue sensomotorische vaardigheid, die functioneel gekoppeld is aan de ademhaling, in het bijzonder aan de uitademing. Wanneer uitademingslucht de stemstructuren in trilling brengt, ontstaat stem. Gesuperponeerd op de stemvorming vinden articulatie en resonantie plaats door al die structuren die in staat zijn de mond-, keel- en neusholte qua vorm, volume en spierspanning te moduleren.

Literatuur

 1. 1.
  Ayres, J. (1979). Sensory Integration and the Child. Los Angeles: Western Psychological Services.Google Scholar
 2. 2.
  Beurskens, C., Bots, I., & Devriese, P.P. (1987). Resultaten van mimetherapie bij patiënten met een perifere facialis verlamming. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie, 97 , 140-5.Google Scholar
 3. 3.
  Bobath, B. (1984). The Concept of Neuro-Developmental Treatment. London: The Bobath Centre.Google Scholar
 4. 4.
  Boer, M., Creemers, F., & Lendfers, M. (1997). Logopedisch Informatiesysteem Dysartrie en Afasie. Hogeschool Limburg, Faculteit Gezondheidszorg, opleiding logopedie, Heerlen.Google Scholar
 5. 5.
  Camper, C. (1993). Wat zegt u? Oefenstof voor mensen met een bemoeilijkte spraak. Utrecht: Lemma.Google Scholar
 6. 6.
  Camper, C., Monkhorst, E., Teeuw, M., & Zee, R. van der (1981). Dysartrieklapper. Afasieteam Kennemerland, Kogim, Haarlem.Google Scholar
 7. 7.
  Castillo Morales, R. (1991). Die Orofaziale Regulationstherapie. München: Pflaum Verlag.Google Scholar
 8. 8.
  Corsten, S., & Hebhard, M. (1999). Leidraad voor een dysartriebehandelprogramma. Hogeschool Limburg, Faculteit Gezondheidszorg, opleiding logopedie, Heerlen.Google Scholar
 9. 9.
  Computerized Speech Lab – csl (1999). Kay Elemetrics Corp. (product information). New York: Lincoln Park.Google Scholar
 10. 10.
  Darley, F.L., Aronson, A.E., & Brown, J.R. (1969). Differential diagnostic patterns of dysarthria, Journal of Speech and Hearing Disorders, 12, 246-69.Google Scholar
 11. 11.
  Darley, F.L., Aronson, A.E., & Brown, J.R. (1975). Motor speech disorders. Philadelphia, London, Toronto: Saunders Company.Google Scholar
 12. 12.
  Davies, P. (1985). The neglected face. In: P. Davies (ed.). Steps to Follow . Wien, New York: Springer Verlag.Google Scholar
 13. 13.
  De Bruecker J., Switten, M., & Lambert, J. (1971). Profiel van elementaire en communicatieve functies bij cerebraal motorisch gestoorde kinderen. Tijdschrift voor Logopedie en Audiologie, 2 , 4-13.Google Scholar
 14. 14.
  Demmink-Geertman, E.G. (1995). De coördinatietherapie bij de ziekte van Parkinson. Tijdschrift voor Logopedie en Foniatrie, 12 , 302-11.Google Scholar
 15. 15.
  Demmink-Geertman, E.G., & Wassenaar-Postma, G.T. (1983). De logopedische coördinatietherapie van Elfriede Öcker. Tijdschrift voor Logopedie en Foniatrie, 12 , 476-80.Google Scholar
 16. 16.
  Devriese, P.P., & Bronk, J. (1977). Non-surgical rehabilitation of facial expression. In U. Fisch (ed.). Facial Nerve Surgery. Amstelveen: Kugler Medical Publishers, 290-4.Google Scholar
 17. 17.
  Dharmaperwira-Prins, R. (1998) Dysartrie en verbale apraxie – beschrijving, onderzoek, behandeling. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 18. 18.
  Dongen, H.R. van, Arts, W.F.M., & Yousef-Bak, E. (1987). Verworven dysartrie bij kinderen. Tijdschrift voor Logopedie en Foniatrie, 59 , 346-8.Google Scholar
 19. 19.
  Drummond, S.S. (1993). Dysarthria Examination Battery – manual/instructions for administration. Tuscon (Arizona): Communication Skill Builders.Google Scholar
 20. 20.
  Duffy, J.R. (1995). Motor Speech Disorders – substrates, differential diagnosis and management. St. Louis: Mosby.Google Scholar
 21. 21.
  Enderby, P.M. (1983). Frenchay Dysarthria Assessment. San Diego: College-Hill Press.Google Scholar
 22. 22.
  Erlings-van Deurse, L., Freriks, A., Goudt-Bakker, K., Meulen, Sj. van der, & Vries, L. de (1993). Dyspraxie programma, deel 1: Theorie en programmabeschrijving. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 23. 23.
  Franke, U. (1994). Logopädisches Handlexikon. München, Basel: Ernst Reindhardt Verlag.Google Scholar
 24. 24.
  Gelder, R.S. van, Zegers, J.G., & Devriese, P.P. (1985). Een therapie op basis van mime ten behoeve van de behandeling van restverschijnselen na een perifere aangezichtsverlamming. Bewegen en Hulpverlening, 3 , 225-35.Google Scholar
 25. 25.
  Gelder, R.S. van, Bernard, B.G.E.S., & Wieringen, P.C.W. van (1986). Evaluatie van myofeedback bij de behandeling van restverschijnselen na een perifere aangezichtsverlamming. De psycholoog, 10, 489-90.Google Scholar
 26. 26.
  Grewel, F. (1967). Congenitale supra-bulbaire paralyse. Logopedie en Foniatrie, 21 , 99-100.Google Scholar
 27. 27.
  Groot, M.C. de, & Helder, A.M. (1999). Sensorische integratie: stoornissen en behandeling. Logopedie en Foniatrie, 71 , 6, 138-142.Google Scholar
 28. 28.
  Hayden, D.A. (1994). Differential Diagnosis of Motor Speech Dysfunction in Children. Clinical Communication Disorders, 4, 2, 119-141.Google Scholar
 29. 29.
  Hirose, H. (1986). Pathophysiology of Motor Speech Disorders (Dysarthria). Folia Phoniatrica, 38, 61-88.Google Scholar
 30. 30.
  Huang, D., Minifie, F.D., Zhu, B., Lin, S., & O’Brien, R. (1995). Dr. Speech – Real Speech: User’s Guide. Seattle: Tiger Electronics, Inc.Google Scholar
 31. 31.
  Huber, W. (1989). Dysarthrie. In K. Poeck (ed.). Klinische Neuropsychologie. Stuttgart, New York: Thieme.Google Scholar
 32. 32.
  Huffman, A.L. (1978). Biofeedback treatment of orofacial dysfunction: a preliminary study. The American Journal of Occupational Therapy, 32, 149-154.Google Scholar
 33. 33.
  Jennekens, R., Kreuwels, I., Meertens, J., & Strijkers, E. (1998). Dysartrie Onderzoeks Batterijhandleiding. Hogeschool Limburg, Heerlen.Google Scholar
 34. 34.
  Kahmeier, K. (1996). Kommunikation bei schwerer Dysarthrie im Erwachsenen. In G. Peuser. Kölner Arbeiten zu Patholinguistik , nr. 23.Google Scholar
 35. 35.
  Kalf, J.G., & Engel-Hoek, L. van den (1993). Rapportage Werkgroep Oraal Onderzoek. Gouda: Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.Google Scholar
 36. 36.
  Kent, R.D., Kent, J.F., & Rosenbek, J.C. (1987). Maximum performance tests of speech production. Journal of Speech and Hearing Disorders, 52, 367-387.Google Scholar
 37. 37.
  Kent, R.D., Weismer, G., Kent, J.F., & Rosenbek, J.C. (1989). Towards Phonetic Intelligibility Testing in Dysarthria. Journal of Speech and Hearing Disorders., 54 , 482-99.Google Scholar
 38. 38.
  Lambert, J. (1988). Logopedisch Dynamisch Profiel. Tijdschrift voor Logopedie en Audiologie, 18, juli/augustus.Google Scholar
 39. 39.
  Lambert, J. (1990). Dysartrie – deel 1: dysartrie bij kinderen (logopedie-reeks 1-4). Diepenbeek, Lambert.Google Scholar
 40. 40.
  Lambert, J. (1990). Dysartrie – deel 2: dysartrie bij volwassenen (logopedie-reeks 1-4) Diepenbeek, Lambert.Google Scholar
 41. 41.
  Lambert, J., & Rutten, Ch. (1996). fdo – Frenchay Dysartrie Onderzoek. Lisse: Swets Test Services.Google Scholar
 42. 42.
  Leischner, A. (1987). Aphasien und Sprachentwicklungsstörungen: Klinik und Behandlung. Stuttgart, New York: Thieme.Google Scholar
 43. 43.
  Luchsinger, R., & Arnold, G.R. (1959). Lehrbuch der Stimm- und Sprachheilkunde. Wien: Springer Verlag.Google Scholar
 44. 44.
  Maassen, B., Wit, J., & Thoonen, G. (1991). Diagnostiek van neurogene spraakstoornissen bij kinderen. Tijdschrift voor Logopedie en Foniatrie, 63 , 107-15.Google Scholar
 45. 45.
  Maten, W. ter, & Schavemaker, J. (1991). Dysartrieklapper. Stichting Afasieteam Kennemerland (stak ), Revalidatiecentrum Heliomare, Wijk aan Zee.Google Scholar
 46. 46.
  McNeil, M.R. (1997). Clinical Management of Sensorimotor Speech Disorders. Stuttgart, New York: Thieme.Google Scholar
 47. 47.
  Menéndez-Pidal, X., Polikoff, J.B., & Bunnell, H.T. (1997). An hmm-based Phoneme Recognizer Applied to Assessment of Dysarthric Speech. Proceedings of EuroSpeech. Rhodes (Gr.).Google Scholar
 48. 48.
  Mourik, M. van, Catsman-Berrevoets, C.E., Pasquier, P.F., Yousef-Bak, E., & Dongen, H.R. van (1997). Acquired Childhood Dysarthria: Review of its Clinical Presentation. Pediatric Neurology, 17, 4.Google Scholar
 49. 49.
  Mueller, H.A. (1974). Vorbereitende Sprachtherapie. Pädiatrische Praxis, Karger, Basel, 40, 127- 131.Google Scholar
 50. 50.
  Murdoch, B.E., Ozanne, A.E., & Cross, J.A. (1990). Acquired Childhood Speech Disorders: Dysarthria and Dyspraxia. Acquired Neurological Speech/Language Disorders in Childhood. Google Scholar
 51. 51.
  ndt (1996). Logopedieklapper. Hoensbroek: ndt -Nederland.Google Scholar
 52. 52.
  Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (1993). Oraal onderzoek NVLF. Gouda.Google Scholar
 53. 53.
  Netsell, R. (1982). Speech motor control and selected neurologic disorders. In Grillner, S., Lindblom, B., Lubker, J., Persson, A. Speech motor control. Oxford: Pergamon, 247-61.Google Scholar
 54. 54.
  Philippart, S.M.M., & Gelder, R.S. van (1988). Behandeling van een centrale aangezichtsverlamming. Logopedie en Foniatrie, 60, 4, 127-32.Google Scholar
 55. 55.
  Ramig, L., Pawlas, A., & Countryman, S. (1995). The Lee Silverman Voice Treatment (LSVT): A Practical Guide to treating the Voice and Speech Disorders in Parkinson Disease. Iowa City (IA): University of Iowa, National Center for Voice and Speech.Google Scholar
 56. 56.
  Riteco, H., Simons, Y., & Vereyken, A. (1982). Aanpassing van het Logopedisch Dynamisch Profiel bij neuromotorisch gestoorde kinderen. Niet-uitgegeven werkstuk, Revalidatie Academie Hoensbroek.Google Scholar
 57. 57.
  Robertson, S. J. (1987). Dysarthria Profile. Oregon: Communications Skills Builders.Google Scholar
 58. 58.
  Robertson, S.J., & Thomson, F. (1993). Working with Dysartric clients – A practical guide to therapy for dysarthria. Bicester, Oxon: Winslow press.Google Scholar
 59. 59.
  Rosenbek, J.C., & La Pointe, L.L. (1978). The dysarthrias Description, Diagnosis and Treatment. In D.F. Johns (ed.). Clinical Management of Neurogenic Communication Disorders. London: Little, Brown & Co.Google Scholar
 60. 60.
  Stes, R. (1997). Articulatiestoornissen, -fenomenen, oorzaken en behandeling. Leuven/Amersfoort: Acco.Google Scholar
 61. 61.
  Thoonen, G.H.J. (1998). Developmental apraxia of speech in children, quantitative assessment of speech characteristics. Vrije Universiteit Amsterdam.Google Scholar
 62. 62.
  Tonkovich, J.D., Latham, T.J., & Rambow, M.W. (1986). Dysarthria Rehabilitation. Austin (Texas): Pro-Ed., Inc.Google Scholar
 63. 63.
  Vogel, M. (1987). Einführung in die phonetische Beschreibung der Dysarthrophonien. In: Springer, L., Kattenbeck, G. Aktuelle Beiträge zur Dysarthrophonie und Dysprosodie. München: tuduv Verlag, 25-58.Google Scholar
 64. 64.
  Vogel, M. (1998). Die Behandlung der Dysarthrie - Dysarthrie: Grundlagen - Diagnostik - Therapie. Stuttgart: Thieme.Google Scholar
 65. 65.
  Vogel, D., & Cannito, M.P. (1991). Treating Disordered Speech Motor Control. For Clinicians by Clinicians. Austin: Pro Ed.Google Scholar
 66. 66.
  Wit, J., Maassen, B., Gabriëls, F.J.M., & Thoonen, G. (1993). Maximum Performance Tests in Children With Developmental Spastic Dysarthria. Journal of Speech and Hearing Research, 36, 452-9.Google Scholar
 67. 67.
  Worrall, L.A., & Frattali C. (2000) Neurogenetic Communication Disorders. A functional Approach. New York: Thieme.Google Scholar
 68. 68.
  Yorkston, K., & Beukelman, D. (1981). Assessment of Intelligibility of Dysarthric Speech. Austin: Tigard C. C. Publications.Google Scholar
 69. 68.
  Ziegler, W., Hartmann, E., & Weisner, I. (1992). Dysarthriediagnostik mit dem ‘Münchner Verständlichkeitsprofil’ (mvp ) – Konstruktion des Verfahrens und Anwendungen. Der Nervenarzt, 63, 602-8.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations