Advertisement

Oesofageale stem

mei 2003
 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

Bij patiënten bij wie de larynx is verwijderd, meestal wegens een maligne aandoening, is niet alleen de stembron verwijderd maar is ook de luchtstroom naar het aanzetstuk, waar de articulaties totstandkomen, weggevallen. De luchtpijp eindigt in een tracheostoma in de hals.

Literatuur

 1. As, C.I. van (2001). Tracheoesophageal speech, a multidimential assessment of voice qualiry. Amsterdam: Proefschrift Universiteit van Amsterdam.Google Scholar
 2. Berg, I.W. van de, MooIenaar-Bijl, A.I., & Damsté, P.H. (1958). Oesophageal speech. Folia Phoniatrica, 10,66-83.Google Scholar
 3. Bertino, G., Belloma, A., Miani, C., & Ferrero, F. (1996). Spectrographic differences between tracheal-esophageal and esophageal voice. Folia Phoniatrica et Logopedica, 48, 255-261.Google Scholar
 4. Burger, H., & Kaiser, I. (1925). Spraak zonder strotrenhoofd. Nederlands ‘Tijdschrift voor Geneeskunde, 69, IIA, 906-917Google Scholar
 5. Damsté, P.H. (1958). Oesophageal speech after laryngecromy (slokdarmspraak). Groningen: Proefschrift Rijksuniversiteit.Google Scholar
 6. Debruyne, F ., Delaere, P ., Wouters, I., & Uwents, P. (1994). Acoustic analysis of tracheo-oesophagal versus oesophageal speech. Journal of Laryngology and Otology, 108,325-328.Google Scholar
 7. Drost, H.A. (1978). Slokdarmspraak- een methode voor het aanleren van het oesophageale basisgeluid bij patiënten die een laryngectomie hebben ondergaan. IJmuiden: Vermande Zonen, Pionierreeks.Google Scholar
 8. Gilse, P.H.G. van (1929). Archives néerlandaises de phonétique Experimental. Den Haag: Martinus NijhoffGoogle Scholar
 9. Izdebski, K., e.a. (1988). The effect of irradiation on alaryngeal voice of totally laryngectomized patients. International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics, 14, 1281-1286.Google Scholar
 10. Kelly, D.R., e.a. (1981). Detailed investigation of alaryngeal speech to elucidate etiology of variation in quality. Otolaryngology Head and Neck Surgery, 89, 613-623.Google Scholar
 11. Mahieu H. F. (1988). Voice and speech rehabilitation following laryngectomy. Groningen: Proefschrift Rijksuniversiteit.Google Scholar
 12. Mathieson, C.M., e.a. (1990). Psychosocial adjustrnent after laryngectomy: a review of the literature.Journal Otolaryngology, 19, 331-336.Google Scholar
 13. Meulen, S. van der, Stralen, T ., & Bruil, I. (1990). Spraakrevalidatie na Laryngectomie, Oefenprogramma II. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 14. Mjones, A-B., Olofosson, I., Danbolt, C., & Tibbling, I. (1991). Oesophageal speech after laryngectomy: a study of possible influencing factors. Clinical Otolaryngology, 16, 442-447.Google Scholar
 15. Molenaar-Bijl, A.J. (1979). Het spreken zonder strottenhoofd. Tijdschrift voor Logopedie en Foniatrie, 51,50-68.Google Scholar
 16. Moolenaar-Bijl, A. (1953). De spraak na larynx-extirpatie. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 97, 2379-2386.Google Scholar
 17. Most, T., e.a. (2000). Acoustic and perceptual characteristics of esophageal and tracheoesophageal speech production. Journal of Communicarion Disorders, 33,165-181.Google Scholar
 18. Robbins, J. (1984). Acoustic differentiation oflaryngeal, esophageal, and tracheo-oesophageal speech. Journal of Speech and Hearing research, 27,577-585.Google Scholar
 19. Schutre, H.K. (1980). The efficieny of voice production. Groningen: Proefschrift Rijksuniversiteit.Google Scholar
 20. Schutre, H.K., & Nieboer, G.J. (2002). Aerodynamics of esophageal voice production with and without a Groninger voice prothesis. Folia Phoniatrica et Logopedica, 54,8-18.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations