Advertisement

Stembelasting: meting en tests

augustus 2002
 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

Het komt voor dat mensen spreken (zingen) ervaren als een belasting, een logische gewaarwording wanneer er heel veel (en luid) moet worden gepraat. De ervaring is echter subjectief en individueel zeer verschillend: sommige mensen vinden een half uur telefoneren al belastend, terwijl anderen een hele dag lesgeven en 's avonds nog naar het zangkoor gaan, en dit stemgebruik niet belastend vinden. Om te weten te komen wat men verstaat onder stembelasting, dient men dus eerst en vooral het stemgebruik te inventariseren en zo mogelijk te kwantificeren.

Literatuur

 1. Baken, R. (1987). Clinical measurement of speech and voice. London: Taylor & Francis.Google Scholar
 2. Blaauw, C., & Alvarado-van Os, C. (1995). Veranderingen in het fonetogram onder invloed van stembelasting: Een bruikbare stembelastingstest? Stem-, Spraak- en Taalpathologie, 4, 190-203.Google Scholar
 3. Bodt de, M., Wuyts, F., Heyning, P. van de, Lambrechts, L., & Vanden Abeele, D. (1998). Predicting vocal outcome by means of a vocal endurance test: a 5-year follow-up study in female teachers. Laryngoscope, 108, 1363-79.Google Scholar
 4. Buekers, R. (1998). Voice performances in relation to demands and capacity: development of a quantitative phonometric study of the speaking voice. Doctoral Thesis, Maastricht University.Google Scholar
 5. Buekers, R. (1998). Are voice endurance tests able to assess vocal fatigue? Clinical Otolaryngology, 23, 533-8.Google Scholar
 6. Buekers, R., Bierens, E., & Kingma, H. (1995). Vocal load as measured by the voice accumulator. Folia Phoniatrica Logopedica, 47, 252-61.Google Scholar
 7. Buekers, R. (2001). Voice Dosimetry. In P.H. Dejonckere (ed.) Occupational voice: Care and cure. Den Haag: Kugler Publications.Google Scholar
 8. Colton, R. (1973). Vocal intensity in the modal and falsetto register. Journal of Speech and Hearing Research, 25, 62-70.Google Scholar
 9. Debruyne, F. (1993). Fysiopathologie van de stembelasting. Tijdschrift voor Logopedie en Audiologie, 23, 128-30.Google Scholar
 10. Hacki, T. (1988). Die Beurteilung der quantitativen Sprechstimmleistungen. Folia Phoniatrica, 40, 90-1966.Google Scholar
 11. Holinger, A., Rolnik, M., & Bailey, C. (1974). Treatment of vocal abuse disorders using a vocal intensity controller. Journal of Speech and Hearing Disorders, 39, 298-303.Google Scholar
 12. Hollien, H., & Jackson, B. (1973). Normative data on the speaking fundamental frequency characterisics of young adult males. Journal of Phonetics, 19, 117-20.Google Scholar
 13. Kittel, G., & Moser, M. (1985). Vergleichende Untersuchungen bei Stimmeignungsprüfungen. Folia Phoniatrica, 37, 75-80.Google Scholar
 14. Koten, J. (1986). Spreken als beroepsvaardigheid. Tijdschrift voor Verzekeringsgeneeskunde, 24, 49-52.Google Scholar
 15. Linville, S. (1995). Changes in glottal configuration in women after loud talking. Journal of Voice, 9, 57-65.Google Scholar
 16. Moser, M. (1980). Die phoniatrische Beurteilung der Tauglichkeit für Sprechberufe. HNOPraxis, 1/2, 59-61.Google Scholar
 17. Ohlsson, A., Brink, O., & Löfqvist, A. (1989). A voice accumulator-validation and application. Journal of Speech and Hearing Research, 32, 451-7.Google Scholar
 18. Pahn, J., Dettman, R., & Pahn, E. (1986). Technique for measuring the vocal penetrating capacity of the spoken voice. Acta Otolaryngology, 102, 146-51.Google Scholar
 19. Rantala, L., Haataja, K., Vilkman, E., & Körkkö, P. (1994). Practical arrangements and methods in the field examination and speaking style analysis of professional voice users. Scandinavian Journal of Logopedics and Phoniatrics, 19, 43-54.Google Scholar
 20. Ryu, S., Komiyama, S., & Kannae, S. (1983). A newly devised speech accumulator. OtoRhino- Laryngologica, 45, 108-14.Google Scholar
 21. Seidner, W., Stürzebecher, E., & Wagner, H. (1981). Belastungsphonographie. Folia Phoniatrica, 33, 100-4.Google Scholar
 22. Siegert, C., Baldauf, J., & Beyer, B. (1989) Ueber Erfahrungen mit der Voxfunktionsmustermethode in der phoniatrischen Praxis unter besonderer Berücksichtigung der Feinklassifizierung und Stimmbelastungstests. Sprache-Stimme-Gehör, 13, 1-4.Google Scholar
 23. Siegert, C. (1987). Empfehlung der Union der Europäischen Phoniater Arbeitsgruppe für einen Standard Belastungstest. Jena: Union European Phoniatricians.Google Scholar
 24. Stemple, J., Stanley, J., & Lee L. (1995). Objective measures of voice production in normal subjects following prolonged voice use. Journal of Voice, 9, 127-33.Google Scholar
 25. Stoicheff, M. (1981). Speaking fundamental frequency characteristics of nonsmoking female adults. Journal of Speech and Hearing Research, 24, 437-41.Google Scholar
 26. Vilkman, E. (1987). Studies on human voice production. Academic dissertation, University of Tampere.Google Scholar
 27. Vilkman E., Lauri E., Alku P., Sala, E., & Sihvo M. (1998). Ergonomic conditions and voice. Logopedics Phoniatrics Vocology, 23, 11-9.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations