Advertisement

Meting van frequentie en intensiteit

september 2003
 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

Toonhoogte en luidheid zijn twee belangrijke karakteristieken van de menselijke stem. In tegenstelling tot bijvoorbeeld stemkwaliteit zijn zij op een gemakkelijke en zeer betrouwbare manier te objectiveren aan de hand van meetapparatuur. Zij mogen dan ook niet ontbreken in een goed diagnostisch protocol. Toonhoogte is geslachts- en leeftijdsgevoelig en voor een deel ook cultureel bepaald.

Literatuur

 1. Baken, R.J., & Orlikoff, R.E. (2000). Clinical Measurement of Speech and Voice. San Diego: Singular Publishing Group.Google Scholar
 2. Buekers, R. (1998). Voice performances in relation to demands and capacity: development of a quantitative phonometric study of the speaking voice. Doctoral Thesis, Maastricht.Google Scholar
 3. De Bodt, M. (1997). Een onderzoeksmodel voor stemevaluatie. De relatie tussen subjectieve en objectieve parameters in de beoordeling van de normale en pathologsiche stemfunctie. Doctoraal proefschrift, Universiteit Antwerpen.Google Scholar
 4. Hirano, M. (1989). Objective Evaluation of the Human Voice: Clinical Aspects. Folia Phoniatrica, 41, 89-144.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations