Advertisement

Visueel perceptieve beoordeling van stemtechniek

november 2001
 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

Wanneer iemand vaak opmerkingen krijgt over zijn/haar stem of zelf ervaart dat het stemgeluid veranderd is, zal er vroeg of laat een afspraak gemaakt worden voor een onderzoek.

Literatuur

 1. Bekker, M. de, & Moes, H. (1988). Het stemonderzoek: zo helder als wat. Eindscriptie Hogeschool Nijmegen, studierichting logopedie.Google Scholar
 2. Bodt, M. de, Van de Heyning, P., Wuyts, F.L., et al. (1996). The perceptual evaluation of voice disorders. Acta Oto–Rhino–Laryngologica Be1gica, 50: 283–291.Google Scholar
 3. Bodt, M. de (1997). Een onderzoeksmodel voor stemevaluatie. Dissertatie, Universiteit Antwerpen.Google Scholar
 4. Buekers, R. (1998). Perceptual evaluation of vocal behaviour. Logopedics Phoniatrics Vocology, 23: 23–27.Google Scholar
 5. Buekers, R., & Vertommen, T. (1998). Beoordeling en herbeoordeling van fonatiewijze. Loogpedie en Audiologie, 28: 54–59.Google Scholar
 6. Dejonckere, P.H., Remacle, M., Fresnel, E., et al. (1997). Perceptieve stembeoordeling. Logopedie en Foniatrie., 67: 68–75.Google Scholar
 7. Moor, G.M. de (1992). Perceptieve stembeoordeling beoordeeld. Logopedie en Foniatrie, 64: 267–273.Google Scholar
 8. Kooijman, P.G.C. (1995). Logopedisch perceptueel stemonderzoek. Logopedie en Foniatrie, 67: 62–69.Google Scholar
 9. Kooijman, P.G.C. (2000). Verkeerde stemgeving en stemtechniek. In: Buekers, R., De Jong, F.I.C.R.S., Soudijn, E.R. (eds). Nascholingscursus Kliniek van Stemstoornissen VI. Academisch Ziekenhuis Maastricht.Google Scholar
 10. Kreiman, J., Gerratt, B.R., Precoda, K., et al. (1992). Individual differences in voice quality perception. Journal of Speech and Hearing Research, 35: 512–520.Google Scholar
 11. Laver, J. (1980). The phonetic description of voice quality. Cambridge: University Press.Google Scholar
 12. McKinney, J. (1994). The diagnosis and correction of vocal faults. Nashville: Genevox Group.Google Scholar
 13. Smeets, J.A.M.W., Uyterlinde, J.B., Bastin, D.M.P.H., et al. (1988). Verkijken op stem. Logopedie en Foniatrie., 60: 249–251.Google Scholar
 14. Stemple, J.C. (1984). Clinical voice pathology. Theory and management. Columbus (Ohio): Merrill.Google Scholar
 15. Stes, R. (1994). Stemstoornissen. Stemmisbruik en verkeerd stemgebruik. Leuven/Amersfoort: Acco.Google Scholar
 16. Vredenberg, M., & Buekers, R. (1998). Beoordeling van fonatiewijze. Stem–, Spraak– en Taalpathologie, 7: 263–270.Google Scholar
 17. Weyer, J.C. van de, & Slis I.H. (1991). Nasaliteitsmeting met de nasometer. Logopedie en Foniatrie., 63: 97–101.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations