Advertisement

Etiologische diagnostiek: endoscopische technieken

mei 2003
 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

Inspectie van de larynx geeft naast het beeld van de organische toestand van de stemplooien, van de overige delen van de larynx en het bovenste deel van de trachea (subglottische regio) ook informatie over de mogelijkheden en afwijkingen bij de stemproductie.

Literatuur

 1. Berg, J.W.A. van den (1959). Delta f-generator and movie adaptor unit for laryngostroboscopy. Practica Oto-rhino-laryngologica, 21, 355-363.Google Scholar
 2. Cranen, L.I.J., & Jong, F.I.C.R.S. de (2000). Laryngostroboscopy. In R.D. Kent & M.J. Ball (eds). Voice quality measurement. San Diego, California: Singular Publishing Group, p. 257-267.Google Scholar
 3. Hirano, M. (1981). Clinical examination of the voice. Springer Verlag, p. 43-65.Google Scholar
 4. Hirano, M., & Bless, D.M. (1993). Videostroboscopic examination of the larynx. San Diego, California: Singular Publishing Group.Google Scholar
 5. Schönärl, E. (1960). Die Stroboscopie in der praktischen Laryngologie. Stuttgart: Thieme Verlag.Google Scholar
 6. Schutte, H.K., Svec, J.G., & Sram, F. (1997). Videokymography: research and clinical issues. Logopedics Phoniatrics Vocology, 22, 152-156.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations