Advertisement

Diagnostiek afwijkend mondgedrag

augustus 2001
 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

In de klinische praktijk wordt de diagnose van het open–mondgedrag gesteld via een anamnesegesprek, een observatie van het gewoontegedrag en een grondige controle van de mondorganen (Remmelink, 1994).

Literatuur

 1. Garliner, D. (1974). Myofunctional therapy in dental practice. Abnormal swallowing habits: diagnosis – treatment: a course of study for the dental practitioner and speech pathologist. Florida: lnstitute for myofunctional therapy.Google Scholar
 2. Gleeson, K.Z. e.a. (1986). Breathing route during sleep. American Review of Respiratory Disease, 134, 115–120.Google Scholar
 3. Gurley, W.H. (1982). A technique forthe simultaneous measurement of nasal and oral respiration. American Journal of Orthodontics, 80, 33–41.CrossRefGoogle Scholar
 4. Hale, S.T. e.a. (1992). Oral motor control, posturing, and myofunctional variables in 8–year olds. Journal of Speech and Hearing Research, 35, 1203–1208.CrossRefGoogle Scholar
 5. Jansonius–Schultheiss, K., Van Coppenolle, L., & Beyaert, E. (1996). Afwijkende mondgewoonten. Inleiding onderzoek en behandeling. Leuven: Acco.Google Scholar
 6. Leibermann, A.O. e.a. (1990). Nose/mouth distribution of respiratory airflow in ‘mouth breathing’ children. Acta Oto–1aryngologica, 109, 454–460.CrossRefGoogle Scholar
 7. McNamara, J.A. (1984). A method of cephalometric evaluation. American Journal of Orthodontics, 86, 449–469.CrossRefGoogle Scholar
 8. Peterson, J.E., & Schneider, P.E. (1991). Oral habits: a behavioral approach. The Pediatric Clinics of North America,38, 1289–1307.CrossRefGoogle Scholar
 9. Remmelink, H.J. (1994). Een open mondhouding. Een overzicht. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 101, 60–65.Google Scholar
 10. Thüer, U. e.a. (1989). A comparison between anamnestic, rhinomanomenic and radiological methods of diagnosing mouth–breathing. European Journal of Orthodontics, 11, 161–168.CrossRefGoogle Scholar
 11. Wedman, J.I. e.a. (1992). Habitueel mondademen. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 46, 2269–2271.Google Scholar

Aanbevolen literatuur

 1. Hanson, M.L., & Barren, R.H. (1988). Fundamentals of orofacial myology. Sprinfield: Thomas.Google Scholar
 2. Garliner, D. (1974). Myofunctional therapy indental practice. Abnormal swallowing habits: diagnosis – treatment: a course of study for the dental practitioner and speech pathologist. Florida: Institute for myofunctional therapy.Google Scholar
 3. Idema, N.K., & Damsté, P.H. (1994). Habitueel mondademen. Een terreinverkenning. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 4. Jansonius–Schultheiss, K., Van Coppenolle, L., & Beyaert, E. (1996). Afwijkende mondgewoonten. Inleiding onderzoek en behandeling. Leuven: Acco.Google Scholar
 5. Stes, R. (1997). Articulatiestoornissen. Fenomenen, oorzaken en behandeling. Leuven: Acco.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations