Advertisement

Temporomandibulaire disfunctie en logopedie: inleiding en diagnostiek

november 2005
 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

Onder temporomandibulaire disfuncties (tmd) worden aandoeningen verstaan van het kaakgewricht en de kauwspieren, alsmede de omliggende structuren (Okeson, 1996). Deze term wordt gebruikt als aandoeningen zoals tumoren, groeistoornissen en systeemziekten zijn uitgesloten. In het kader van een consult (diagnostiek of behandeling) kan de logopedist worden geconfronteerd met pijnklachten in het hoofd, de nek en het gelaat en/of bewegingsbeperking van de onderkaak. Als sprake is van een temporomandibulaire disfunctie betreft het gewoonlijk pijn voor het oor, of in de regio van de wang of de slaap. Kenmerkend zijn de houdings-, bewegings-en belastingsaf hankelijkheid van klachten.

Literatuur

 1. Beyaert, E.M.M.L. (1990). Logopedische stoornissen bij patiënten met klachten van het craniomandibulair gewricht. Tijdschrift voor Logopedie en Foniatrie, 62, 194-7.Google Scholar
 2. Okeson, J.P. (1996). Orofacial Pain. Guidelines for assessment, diagnosis and management. The American Academy of Orofacial Pain. Chicago: Quintessence Publishing,Simon-Prevoo,Google Scholar
 3. I.J.R.M., & Braamhaar, P.M.J.E. (1990). Craniomandibulaire dysfunctie: waar praten we over? Tijdschrift voor Logopedie en Foniatrie, 62, 182-9.Google Scholar
 4. Steenks, M.H., & Wijer, A. de (1996). Diagnostiek en classificatie van temporomandibulaire dysfuncties door de tandarts algemeen practicus. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 103, 243-8.Google Scholar
 5. Truin, G.J., Kanter, R.J.A.M. de, Burgersdijk, R.C.W., Kalsbeek, H., & Hof, M.A. van ’t (1989). Landelijk Epidemiologisch Onderzoek Tandheelkunde. Deel II. Mandibulaire dysfunctie. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 96, 53-60.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations