Advertisement

Voedingsproblematiek bij baby’s en jonge kinderen

augustus 2001
 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

De medische en technologische vooruitgang van de laatste jaren heeft tot gevolg dat veel baby's en jonge kinderen overleven die voordien niet in leven konden gehouden worden. Daardoor stijgt het aantal kinderen dat prematuur geboren wordt met een te laag geboortegewicht en worden ouders en artsen geconfronteerd met een aantal problemen, zoals die met de voeding. Er zijn dus nieuwe strategieën nodig om zulke problemen die vroeger niet bestonden, te herkennen en te behandelen. De logopedische problemen hierbij zijn oraal–motorisch van aard, ze betreffen de sensorische waarneming, voedselopname en voedselverwerking (Arvedson e.a., 1993).

Literatuur

 1. Arvedson, J.C., & Brodsky, L. (1993). Pediatric swallowing and feeding: assessment and management (p. 1–4; 57–59; 77–80; 102–103). 1ste dr. San Diego: Singular Publishing Group, Inc.Google Scholar
 2. Baker, S.S., Boullard–Backunas, K., & Davis, A. (1993). Common oral–motor and gastrointestinal/nutritional problems in children refered to early intervention programs. Seminars in pediatric gastroenterology and nutrition, 4(1), 3–4.Google Scholar
 3. Bosma, J.F.(1992). Development and impairments of feeding in infancy and childhood. In M.E. Groher (red.), Dysphagia: diagnosis and management (p. 107–141). 2de dr. Boston: Butterworth–Heinemann.Google Scholar
 4. Dahl, M., & Sundelin, C. (1987). Early feeding problems in an affluent society: Categories, clinical signs, determinants. Acta Pediatrica Scandinavia, 75, 370–387.CrossRefGoogle Scholar
 5. Dahl, M., & Sundelin, C. (1987). Early feeding problems in an affluent society: follow up at two years: natural course, health, behaviour and development, impact on growth up to two years of age. Acta Pediatrica Scandinavia, 76, 872–887.CrossRefGoogle Scholar
 6. Dahl, M., Sundelin, C. (1992). Early feeding problems in an affluent society: follow up at four years of age in children with early refusal to eat. Acta Pediatrica Scandinavia, 91, 575–579.Google Scholar
 7. Imhoff S.M., Wigginton, V.M. (1991). Identifying feeding and swallowing problems in young infants. Clinics in communication disorders, 1, 56–67.Google Scholar
 8. Lefton–Greif, M.A. (1994). Diagnosis and management of pediatric feeding and swallowing disorders: role of the speech–language pathologist. In D.N. Tuchman & R.S. Walter, Feeding and swal!owing in infants and children; pathophysiology, diagnosis and treatment(p. 97–114). 1ste dr. San Diego: Singular Publishing Group, Inc.Google Scholar
 9. Palmer, M.M., & Heyman, M.B. (1993). Assessment and treatment of sensory–versus motor based feeding problems in very young children. Infants and young children, 6(2), 67–73.CrossRefGoogle Scholar
 10. Palmer, S. & Hom, S. (1978). Feeding problems in children. In S. Palmer & S. Ekvall (red.) Pediatric nutrition in developmental disorders (p. 107–129). Springfield, IL: Charles C. Thomas.Google Scholar
 11. Rosenthal, S.R., Sheppard, J.J., Lotze, M. (1995). Dysphagia and the child with developmental disabilities (p. 3–12). 1ste dr. San Diego: Singular Publishing Group, Inc.Google Scholar
 12. Schuberth, L.M. (1994). The role of the occupational therapist in diagnosis and management. In D.N. Tuchman & R.S. Walter (red.), Disorders of feeding and swallowing in infants and children; pathophysiology, diagnosis and treatment (p. 115–130). San Diego: Singular Publishing group.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations