Advertisement

Temporomandibulaire disfunctie en logopedie: behandeling

juli 2006
 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

Bij de behandeling van temporomandibulaire disfuncties (tmd) kunnen verschillende disciplines zijn betrokken. De keuze wordt bepaald door de aard van de aandoening, de actualiteit ervan (acuut, chronisch), de prognostische factoren waaronder persoonskenmerken en contextuele factoren, alsmede de complexiteit. Indien op logopedisch terrein duidelijke factoren worden vastgesteld die het fysiologisch functioneren van het kauwstelsel compromitteren, zal de logopedist deel uitmaken van het behandelteam. Ook als er in eerste aanleg op logopedisch terrein geen duidelijke beïnvloedende factoren worden gevonden, kan de logopedist bij de therapie worden betrokken omdat sommige behandelmodaliteiten niet beroepsspecifiek zullen blijken te zijn. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan ontspanning en habit reversal. De lezer wordt verondersteld op de hoogte te zijn van de inhoud van katern B2.1.4 in dit handboek betreffende tmd en logopedie: inleiding en diagnostiek (Steenks, 2005).

Literatuur

 1. Carlson, C.R., Bertrand, P.M., Ehrlich, A.D., Maxwell, A.W., & Burton R.G. (2001). Physical self-regulation training for the management of temporomandibular disorders. Journal of Orofacial Pain, 15, 47-55.Google Scholar
 2. Glas, H.W. van der, Buchner, R., & Grotel, R.J. (2000). Vergelijking tussen behandelingsvormen bij myogene temporomandibulaire dysfunctie. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 107, 505-12.Google Scholar
 3. Klessens, M., & Snijder, F. (2005). Een patiënt met temporomandibulaire dysfunctie. Behandeling vanuit een multidisciplinair perspectief. Logopedie en foniatrie, 11, 336-41.Google Scholar
 4. Michelotti, A., Steenks, M.H., Farella, M., Parisini, F., Cimino, R., & Martina, R. (2004). The extravalue of home physical therapy regime versus patient education only for the treatment of myofascial pain of the jaw muscles: a randomized clinical trial. Journal of Orofacial Pain, 18, 114-25.Google Scholar
 5. Michelotti, A., Wijer, A. de, Steenks, M.H., & Farella, M. (2005). Home exercise regimes for the management of non-specific temporomandibular disorders. Journal of Oral Rehabilitation, 32, 779-85.CrossRefGoogle Scholar
 6. Steenks, M.H. (2005). Temporomandibulaire dysfunctie en logopedie: inleiding en diagnostiek. In H.F.M. Peters e.a. (red.). Handboek Stem-Spraak-Taalpathologie (katern B2.1.4). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRefGoogle Scholar
 7. Steenks, M.H. (2006). Over effectiviteit van de stabilisatie-opbeetplaat. Jaarboek tandheelkunde 2006. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 8. Yoda, T., Sakamoto, I., Imai, H., Honma, Y., Shinjo, Y., Takano, A., Tsukahara, H., Morita, S., Miyamura, J., Yoda, Y., Sasaki, Y., Tomizuka, K., & Takato, T. (2003). A randomized controlled trail of therapeutic exercise for clicking due to disc anterior displacement with reduction in the temporomandibular joint. The journal of craniomandibular practice, 21, 10-15.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations