Advertisement

De pragmatische aspecten van afasietherapie

december 2002
 • H.F.M Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

Een afasiepatiënt heeft problemen met de communicatie en niet alleen hijzelf maar ook zijn gesprekspartners hebben daar last van. In de geschiedenis van de afasietherapie zijn veel verschillende opvattingen te vinden over de manier waarop deze problemen behandeld kunnen worden.

Literatuur

 1. Aten, J.L. (1994). Functional communication treatment. In R. Chapey (ed.). Language intervention strategies in adult aphasia(2nd ed.). Baltimore: Williams & Wilkins.Google Scholar
 2. Aten, J., Caligiuri, M., & Holland, A. (1982). The efficacy of functional communication therapy for chronic aphasic patients. Journal of Speech and Hearing Disorders, 47, 93-96.Google Scholar
 3. Bongartz, R. (1998). Kommunikationstherapie mit Aphasikern und Angehörigen. Stuttgart: Thieme.Google Scholar
 4. Byng, S., Swinburn, K., & Pound, C. (1999). The aphasia therapy file. uk: Psychology Press.Google Scholar
 5. Carlomagno, S. (1994). Pragmatic approaches to aphasia therapy.Londen: Whurr Publishers.Google Scholar
 6. Connect, the communication disability network. Our mission, our services. Voorlichtingsmateriaal 2001. Londen: Connect.Google Scholar
 7. Davis, G.A. (2000). Aphasiology: Disorders and clinical practice. Boston: Allyn and Bacon.Google Scholar
 8. Davis, G.A., & Wilcox, M.J. (1985). Adult aphasia rehabilitation: Applied pragmatics. San Diego: Singular.Google Scholar
 9. Frattali, C.M. (1992). Functional assessment of communication: Mergin public policy with clinical views. Aphasiology, 6, 63-84.Google Scholar
 10. Glindemann, R. (1991). Modell-lernen in der pace-therapie. Neurolinguistik, 5, 105-115.Google Scholar
 11. Glindemann, R. & Springer, L. (1994). An assessment of pacetherapy. In C. Code & D. Müller (eds.). Treatment of aphasia: From theory to practice. London: Whurr Publishers.Google Scholar
 12. Goos, H.M.M. (1998). Inventarisatie-instrument van de communicatieve behoeften bij afasiepatiënten (ICB).Pilotversie. Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.Google Scholar
 13. Goos, H.M.M., Heesbeen, I.M.E., & Sevat, R.G. (1999). Trainingscentrum voor mensen met afasie. Logopedie en Foniatrie, 71, 254-260.Google Scholar
 14. Grice, L.P. (1975). Logic and conversation. In P. Cole & J.L. Morgan (eds.). Syntax and semantics: Speech acts. New York: Academic Press.Google Scholar
 15. Holland, A.L. (1980). Communicative abilities in daily living.Baltimore, md: University Park Press.Google Scholar
 16. Holland, A.L. (1991). Pragmatic aspects of intervention in aphasia. Journal of Neurolinguistics, 6, 197-211.Google Scholar
 17. Hough, M.S., & Pierce, R.S. (1994). Pragmatics and treatment. In R. Chapey (ed.). Languageintervention strategies in adult aphasia. (2nd ed.). Baltimore: Williams & Wilkins.Google Scholar
 18. Howard, D., & Hatfield, F.M. (1987). Aphasia therapy: World perspectives. Hove: Lawrence Erlbaum.Google Scholar
 19. Kagan, A., & Gailey, G.F. (1993). Functional is not enough: Training conversation partners for aphasic adults. In A.L. Holland & M.M. Forbes (eds.). Aphasia treatment: World perspectives.San Diego, ca: Singular.Google Scholar
 20. Lesser, R., & Milroy, L. (1993). Linguistics and aphasia: psycholinguistic and pragmatic aspects of intervention. New York: Longman.Google Scholar
 21. Marshall, J. (1999). ‘Who ends up with the fiver?’ a sentence production therapy. In S. Byng,Google Scholar
 22. K. Swinburn & C. Pound (eds.). The aphasia therapy files.uk: Psychology Press.Google Scholar
 23. Mortley, J. (1999). An intensive strategy-based therapy programme for impaired spelling. In S. Byng, K. Swinburn & C. Pound (eds.). The aphasia therapy files.uk: Psychology Press.Google Scholar
 24. Nooteboom, S.G., & Cohen, A. (1995). Spreken en verstaan: een nieuwe inleiding tot de experimentele fonetiek.Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 25. Parr, S. (1999). Congresverslagen British Aphasiology Society Conference 1999, Londen.Google Scholar
 26. Pulvermuller, F., & Roth, V.M. (1991). Communicative aphasia treatment as a further development of pacetherapy. Aphasiology, 5, 39-51.Google Scholar
 27. Searle, J.R. (1969). Speech acts. Londen: Cambridge University Press.Google Scholar
 28. Sevat, R.G., & Heesbeen, I.M.E. (2001). Behoeften Inventarisatie en Probleem Analyse van Communicatieve Activiteiten (bipac). Amersfoort: Verpleeg- en reactiveringscentrum Birkhoven.Google Scholar
 29. Sheridan, J. (1999). A treatment programme for an impairment in reading function words. In S. Byng, K. Swinburn & C. Pound (eds.). The aphasia therapy files.uk: Psychology Press.Google Scholar
 30. Springer, L. (1989). Fasen in de afasietherapie. In E.G. Visch-Brink, F. van Harskamp & D. de Boer (red.). Afasietherapie.Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 31. Springer, L., Glindemann, R., Huber, W., & Wilmes, K. (1991). How efficacious is pacetherapy when ‘Language Systematic Training’ is incorporated? Aphasiology, 5, 391-401.Google Scholar
 32. Verschaeve, M. (1994). Het gespreksboek binnen de semantische therapie. Loosdrecht: Stichting Afasie Nederland.Google Scholar
 33. Verschaeve, M. (2001). Jaarverslag Afasiecentrum Rotterdam e.o. 2000.Google Scholar
 34. Vries, L.A. de (1989). Totale communicatie therapie. In E.G. Visch-Brink, F. van Harskamp & D. de Boer (red.). Afasietherapie.Lisse: Swets & Zeitlinger. White-Thomson, M. (1999). Naming therapy for an aphasic person with fluent empty speech. In S. Byng, K. Swinburn & C. Pound (eds.). The aphasia therapy files.uk: Psychology Press.Google Scholar
 35. Wiegers, J.J., & Sandt-Koenderman, W.M.E. van de (2002). ‘Ik heb afasie, ik kan niet praten. Ik gebruik nu een computer om mee te praten’. Logopedie en Foniatrie, 74, 180-185.Google Scholar
 36. World Health Organization (who) (2001). icfInternational Classification of Functioning, Disability and Health. (www.who.int/classification/icf). Worrall, L. (1995). The functional communication perspective. In C. Code & D. Müller (eds.). Treatment of aphasia: From theory to practice. London: Whurr Publishers.Google Scholar
 37. Worrall, L. (1999). Functional Communication Therapy Planner (FCTP). Oxon: Winslow Press.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations