Advertisement

De diagnostiek en behandeling van woordvindingsproblemen

september 2003
 • H.F.M Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

Woordvindingsproblemen komen voor bij elk type afasie. De hier besproken patiënte ondervindt hier in het dagelijks leven bijzonder veel moeilijkheden van. Er is sprake van een matige afasie, die niet nader geclassificeerd kan worden. Opvallend is dat de patiënte tijdens een gesprek vaak de eerste letter(s) van het woord met haar vinger op tafel schrijft, maar dit helpt haar niet het bedoelde woord te vinden. Besloten wordt haar uitgebreid met de palpa (Bastiaanse, Bosje & Visch-Brink, 1995) te onderzoeken. Deze test is bij uitstek geschikt om de aard en ernst van problemen op woordniveau te inventariseren.

Literatuur

 1. Bastiaanse, R., Bosje, M., & Visch-Brink, E.G. (1995). palpa: Nederlandse versie. Hove: Lawrence Erlbaum.Google Scholar
 2. Blomert, L., Kean, M.-L., Koster, Ch., & Schokker, J. (1993). Amsterdam-Nijmegen, Test voor Alledaagse Taalvaardigheid (antat). Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations