Advertisement

Nazorg: ervaringen vanuit een praktijkgerichte behandeling

november 2000
 • H.F.M Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

Onder nazorg wordt in het algemeen het voorbereiden van de patiënt en omgeving op de situatie na beëindiging van de therapie verstaan.

Literatuur

 1. Anderson, R. (1988). The quality of life of stroke patients and their carers. In: Anderson, R. & Bury, M. (Eds). Living with chronic illness: The experience of patients and their families. London: Unwin Hyman Ltd.Google Scholar
 2. Bastiaanse, R., Bosje, M., & Visch–Brink, E.G. (1995). Psycholinguïstische Testbatterij voor de Taalverwerking van Afasiepatiënten (palpa). Hove: Lawrence Erlbaum Associates.Google Scholar
 3. Blomert, L., Koster, Ch., & Kean, M.–L. (1995). antat: Amsterdam–Nijmegen Test voor Alledaagse Taalvaardigheid. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 4. Boer, D. de, & Harskamp, F. van (1993). Begeleiding en nazorg. In: Visch–Brink, E.G., Harskamp, F. van, & Boer, D. de (Eds). Afasietherapie. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 5. Brumfitt, S. (1998). The measurement of psychological well–being in the person with aphasia. International Journal of Language and Communication Disorders, 33, supplement, 116–120.Google Scholar
 6. Brumfitt, S., & Sheeran, P. (1999). The development and validation of the Visual Analogue Self–Esteem Scale (vases). British Journal of Clinical Psychology, 38, 387–400.Google Scholar
 7. Ellis, A.W., & Young, A.W. (1988). Human Cognitive Neuropsychology. Hove: Lawrence Erlbaum Associates.Google Scholar
 8. Frattali, C.M. (1992). Functional assessment of communication: Merging public policy with clinical views. Aphasiology, 6, 1, 63–83.Google Scholar
 9. Goos, H.M.M. (1994). Inventarisatie–instrument van de Communicatieve Behoeften bij Afasiepatiënten (icb); Pilotversie. Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.Google Scholar
 10. Goos, H.M.M. (1996). Afasie in functioneel communicatief perspectief. Logopedie en Foniatrie, 68, 10, 248–263.Google Scholar
 11. Goos, H.M.M. (in voorbereiding). Evaluatie–instrument voor Therapie op basis van de Communicatieve Behoeften (ETCB). Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.Google Scholar
 12. Goos, H.M.M., Heesbeen, I.M.E., & Sevat, R.G. (1999). Trainingscentrum voor mensen met afasie. Logopedie en Foniatrie, 71, 12, 254–260.Google Scholar
 13. Graetz, P., DeBleser, R., & Willmes, K. (1992). Akense Afasietest, Nederlandse versie. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 14. Heesbeen, I.M.E., & Sevat, R.G. (2000a). Handleiding beba: Birkhovense Evaluatieschaal Behandeldoelen Afasie. Amersfoort: Verpleeg– en reactiveringscentrum Birkhoven.Google Scholar
 15. Heesbeen, I.M.E., & Sevat, R.G. (2000b). Trainingscentrum voor mensen met afasie. Poster presentatie Congres Vernieuwingen in de cva–zorg. Zwolle, 23–3–2000.Google Scholar
 16. Hoen, B., Thelander, M., & Worsley, J. (1997)– Improvement in psychological well–being of peaple with aphasia and their families: Evaluation of a community–based programme. Aphasiology, 11, 7, 681–691.Google Scholar
 17. Hopper, T., & Holland, A. (1998). Situation–specific training for adults with aphasia: An example. Aphasiology, 12, 10, 933–944.Google Scholar
 18. Sarno, M.T. (1969). The Functional Commuinication Profile, manual of directions. New York: University Medical Center.Google Scholar
 19. Sarno, M.T. (1997). Quality of life in aphasia in the first post–stroke year. Aphasiology, 11, 7, 665–679.Google Scholar
 20. Sevat, R.G., & Heesbeen, I.M.E. (2000). Handleiding bipac: Behoeften–Inventarisatie en Probleem Analyse van Communicatieve activiteiten. Amersfoort: Verpleeg– en reactiveringscentrum Birkhoven.Google Scholar
 21. Smith, L. (1985). Communicative activities of dysphasic adults: a survey. British Journal of Disorders of Communication, 20, 31–44.Google Scholar
 22. Stern, R.A., Arruda, J.E., Hooper, C.R., e.a. (1997). Visual analogue mood scales to measure internal mood state in neurologically impaired patients: Description and initial validity evidence. Aphasiology, 11, 1, 59–71.Google Scholar
 23. Vries, L.A., & Heesbeen, I.M.E. (1996). Utrechts Evaluatie Onderzoek (ueo). Utrecht: Stichting Afasie Utrecht.Google Scholar
 24. Wielaert, S., & Visch–Brink, E.G. (1990). Communicatie Profiel. Rotterdam: Stichting Afasie Rotterdam.Google Scholar
 25. World Health Organisation (1980). International classification of impairments, disabilities and handicaps. Geneva: who.Google Scholar
 26. Worrall, L. (1992). Functional communication assessment: An Australian perspective. Aphasiology, 6, 1, 105–110.Google Scholar
 27. Worrall, L. (1995). The functional communication perspective. In: Code, C. & Müller, D. (Eds). Treatment of aphasia: From theory to practice. London: Whurr Publishers Ltd.Google Scholar
 28. Worrall, L. (1999). Functional Communication Therapy Planner (FCTP). Oxon: Winslow Press Ltd.Google Scholar

Dankwoord

 1. Wij danken Jan Slappendel voor het mogelijk maken en begeleiden van het project Trainingscentrum voor mensen met afasie. Graag willen wij Harry Goos, Anita van Loon–Vervoorn en Lenie de Vries bedanken voor hun medewerking aan dit hoofdstuk.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations