Advertisement

Verworven taalstoornissen: inleiding

september 2007
 • H.F.M Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

Taal is een cognitieve functie en wordt door verreweg de meeste mensen probleemloos verworven. Bij het meerendeel van mensen zijn de belangrijkste taalfuncties in de linker hersenhelft gerepresenteerd. Als men een hersenbeschadiging krijgt, bijvoorbeeld door een herseninfarct, een hersenbloeding, een tumor of een trauma, dan kunnen er, met name als dit letsel zich in de linker hersenhelft bevindt, taalstoornissen optreden. Men spreekt dan van ‘afasie’. Maar taalstoornissen kunnen ook optreden als gevolg van degeneratieve ziekten (dementie, ziekte van Parkinson). Over dergelijke stoornissen en de gevolgen ervan handelt hoofdstuk B9.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations