Advertisement

Ontwikkeling van de orale sensomotoriek en mondfuncties

augustus 1998
 • H.F.M Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de ontwikkeling van de orale sensomotoriek en de mondfuncties bij normaal geboren baby’s en kinderen die zich normaal ontwikkelen.

Literatuur

 1. Barrett, R.H. & Hanson, M.L. (1978). Oral Myofunctional Disorders. Saint Louis: The C.V. Mosby Company.Google Scholar
 2. Bilo, R.A.C., Voorhoeve, H.W.A. & Koot, J.M. (1995). Kind in ontwikkeling. Een handreiking bij de observatie van jonge kinderen. Utrecht: Lemma.Google Scholar
 3. Bosma, J.F. (1985). Postnatal ontogeny of performances of the pharynx, larynx and mouth. American Review of Respiratory Disease, 131, (Supplement), S10–S15.Google Scholar
 4. Colley, J.R.T. en Creamer, B. (1958). Sucking and swallowing in infants. British Medical Journal, 2, 422–423.Google Scholar
 5. Eishima, K. (1991). The analysis of sucking behaviour in newborn infants. Early Human Development, 163–173.Google Scholar
 6. Field, T., Ignatoff, E., Stringer, S., Brennan, J., Greenberg, R., Widmayer, S. en Anderson, G.C. (1982). Nonnutrititive sucking during tube feedings: Effects on preterm neonates in an intensive care unit. Pediatrics, 70, 381–384.Google Scholar
 7. Fletcher, S.G. (1973). Maturation of the Speech Mechanism. Folia Phoniatrica, 161–172.Google Scholar
 8. Hooker, D. (1952). Early human fetal activity. A motion picture film. Pittsburgh: University of Pittsburgh.Google Scholar
 9. Jansonius–Schultheiss, K., der Stelt, J.M. van & Koopmans–van Beinum, F.J. (1986). Relaties tussen mondfuncties en aanvang brabbelperiode. Aspecten bij het voeden en bij de vroege spraakontwikkeling van normaalgeboren en schisis–baby’s. Logopedie en Foniatrie, 238–241.Google Scholar
 10. Jansonius–Schultheiss, K., Coppenolle, L. van & Beyaert, E. (1996). Afwijkende mondgewoonten Inleiding onderzoek en behandeling. Leuven: Acco.Google Scholar
 11. Lau, Ch. & Schanler, R.J. (1996). Oral function in the neonate. Clinics in perinatology, 161–178.Google Scholar
 12. Leder, S.B. (1997). Comment on ‘Modified Barium Swallow: Clinical and Radiographic Correlation and Relation to Feeding Recommendations’ (Dysphagia 11, 187–190, 1996). Dysphagia, 52–54.Google Scholar
 13. Leder, S.B. (1997). Videofluoroscopic Evaluation of Aspiration with Visual Examination of the Gag Reflex and Velar Movement. Dysphagia. 21–23.Google Scholar
 14. Logemann, J. A. (1998). Evaluation and treatment of swallowing disorders. Austin, Texas: Pro–ed.Google Scholar
 15. Milla, P.J. (1991). Feeding, tasting and sucking. In: W.A. Walker, P.R. Durie, J.R. Hamilton, J.A. Walker–Smith en J.B. Watkins (Eds.). Pediatric gastrointestinal disease. Philadelphia: B.C. Decker, 217–223.Google Scholar
 16. Nijhuis, J.G. (1984). Behavioural states in the human fetus. Nijmegen: dissertatie Katholieke Universiteit Nijmegen.Google Scholar
 17. Nijhuis, J.G. (1986). Foetaal gedrag: houding van de foetus in een nieuw perspectief Nederlands Tijdschrift Geneeskunde, 1481–1485.Google Scholar
 18. Ott, D.J., Hodge, R.G., Pikna, L.A., Chen, M.Y.M. & Gelfand, D.W. (1996). Modified Barium Swallow: Clinical and Radiographic Correlation and Relation to Feeding Recommendations. Dysphagia, 187–190.Google Scholar
 19. Palmer, M.M., Crawley, K. en Blanco, I.A. (1993). Neonatal oral–motor assessement scale: a reliability study. J. of Perinatol., 13, 28–35.Google Scholar
 20. Prechtl, H.F.R. & Beintema, D. (1964). The neurological examination of the full–term newborn infant. Little Club Clinics in Developmental Medicine, 1–74.Google Scholar
 21. Reilley, S., Skuse, D., Mathisen, B. & Wolke, D. (1995). The objective rating of oral–motor functions during feeding. Dysphagia, 177–191.Google Scholar
 22. Rommel, N. (1996). Diagnostiek van voedingsproblemen bij kinderen. Licentiaatsthesis Logopedie en Audiologie, Faculteit Geneeskunde. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.Google Scholar
 23. Touwen, B. (1976). Neurological development in infancy. Lavenham: Lavenham Press.Google Scholar
 24. Van der Weerd, E.M.C. & Leeuwenburg–Grijseels, E. (1997). Eet– en drinktherapie bij jonge kinderen. Amsterdam: HvA COA.Google Scholar
 25. Willemse, J. (Ed.) (1973). Kinderneurologie. Capita Selecta. Amsterdam: Agon/Elsevier.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations