Advertisement

Ontwikkeling en groei van schedel, gelaat en gebit

augustus 1998
 • H.F.M Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

De algemene ontwikkeling en groei van kinderen wordt gekenmerkt door een grote individuele variatie, zowel in de mate van groei als in het tijdstip waarop deze zich manifesteert. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling en groei van het craniofaciale complex. Om dit proces te kunnen beschrijven is het zinvol de verschillende levensfasen van een individu te onderscheiden. In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van schedel en aangezicht besproken. De stoornissen in de ontwikkeling die zich hierbij kunnen voordoen, worden kort aangeduid. Vervolgens komen gelaatsgroei en gebitsontwikkeling in relatie tot elkaar aan de orde. Daarbij wordt het belang uitgelegd van functionele factoren die hierop van invloed zijn.

Literatuur

 1. Akker, A.M.E.A., Hoeksma, J.B. & Prahl–Andersen, B. (1987). Schisis in Nederland. De vraag naar behandeling van patiënten met schisis. Nederlands Tijdschrift Tandheelkunde, 94, 520–525.Google Scholar
 2. Behrents, R.G. (1985). Growth in the aging craniofacial skeleton. In: Craniofacial Gowth Series, Monograph No 17. Ann Arbor (usa): University of Michigan.Google Scholar
 3. Gorlin, R.J., Cohen, M.M. & Levin, L.S. (1990). Syndromes of the head and neck. Third edition. New York: Oxford University Press.Google Scholar
 4. Linder–Aronson, S. (1979). Respiratory function in relation to facial morphology and the dentition. Brit J Orthod, 6, 59–72.Google Scholar
 5. Lohman, A.H.M. & Donkelaar, H.J. ten (1997). Klinische anatomie en embryologie. Utrecht: Wetenschappelijke uitgeverij Bunge.Google Scholar
 6. Ostyn, J.M.C., Maltha, J.C., Hof, M.A van ’t & Linden, F.P.G.M. van der (1996). The role of interdigitation in sagittal growth of the maxillo–mandibular complex in Macaca fascilcularis. Am J Orthod Dentofac Orthop, 109, 71–78.Google Scholar
 7. Prahl–Andersen, B., Kowalski, C.J. & Heyendaal, P.H.J.M. (1979). A mixed–longitudinal interdisciplinary study of growth and development. New York: Academic Press.Google Scholar
 8. Richardson, M.E. (1982). Late lower arch crowding in relation to primary crowding. Angle Orthod, 52, 300–312.Google Scholar
 9. Schols, J.G.J.H. & Linden, F.P.G.M. van der (1988). Dentitionsveraenderungen im Zusammenhang mit dem Gesichtswachstum in der Adoleszens. Inf Orthod Kieferorthop, 20, 95–109.Google Scholar
 10. Spronsen, P.H. van (1997). Kauwspieren. Deel V, Geometrie van de kauwspieren en schedelmorfologie. Nederlands Tijdschrift Tandheelkunde, 104, 373–376.Google Scholar

Aanbevolen literatuur

 1. Linden, F.P.G.M. van der (1994). Gebitsontwikkeling. Vierde gewijzigde druk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 2. Lohman, A.H.M. & Donkelaar, H.J. ten (1994). Klinische anatomie en embryologie. Utrecht: Wetenschappelijke uitgeverij Bunge.Google Scholar
 3. Bhatia, S.N. & Leighton, B.C. (1993). A manual of facial growth. A computer analysis of longitudinal cephalometric growth data. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations