Advertisement

Mondfuncties en sensomotoriek: inleiding

mei 2003
 • H.F.M Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers
Chapter

Samenvatting

Dit deel van het handboek omvat enerzijds kennis over de normale ontwikkeling van schedel, gelaat en gezicht en anderzijds kennis over de normale ontwikkeling van orale sensomotoriek en mondfuncties. Problemen bij jonge kinderen op het vlak van articulatie van spraak of op het vlak van mondfuncties die bijvoorbeeld de voedselopname belemmeren, kunnen alleen dan begrepen worden, als ze gerelateerd worden aan een normaal patroon van ontwikkeling en groei van de benige delen van het gelaat en van de orale functies. Een achterstand in de ontwikkeling van de mondfuncties is een minder groot probleem voor spraak en voeding dan een afwijking inzake schedel- en kaakgroei.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations