Advertisement

Taal pp 97-112 | Cite as

Taalontwikkeling: de pragmatische ontwikkeling

augustus 1999
 • H.F.M Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers
Chapter

Samenvatting

De pragmatiek – afgeleid van het Griekse werkwoord voor handelen – wordt ook wel de systematiek van het taalgebrujk genoemd.

Literatuur

 1. Balkom, H. van (1991). The communication of language impaired children. A study of discourse coherence in converations of Specific Language Impaired and Normal Language Acquiring children with their primary caregivers. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 2. Baker, A.E., Blankenstijn, C.J.K. & Roelofs, M. (1998). Pragmatische ontwikkeling. In: A.M. Schaerlaekens & S. Gillis (Eds.). Kindertaalverwerving. Een handboek voor het Nederlands. Groningen: WoltersgroepGoogle Scholar
 3. Bax, M.M.H. (1995). Een spiegel van de geest: over taal, communicatie en cognitie. Groningen: Dissertatie, Rijksuniversiteit Groningen.Google Scholar
 4. Berman, R.A. & Slobin, D.I. (1994). Relating events in narrative, a crosslinguistic developmental study. Hillsdale New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.Google Scholar
 5. Damhuis, R. (1995). Interaction and second language acquisition. Amsterdam: ifott–publicatie 19.Google Scholar
 6. Ervin–Tripp, S. & Mitchell–Kernan, C. (Eds.) (1977). Child Discourse. New York: Academic Press.Google Scholar
 7. Gillis, S. (1983). Van pretalige naar talige interactie: semantische en pragmatische aspecten van de éénwoordfase in de taalverwerving. Antwerp Papers in Linguistics 30. Antwerpen: Universiteit Antwerpen.Google Scholar
 8. Graig, H.K. (1983). Applications of pragmatic models for intervention. In: T.M. Callagher & C.A. Prutting (Eds.) Pragmatic Assessment and Intervention Issues in Language. San Diego, ca: College–Hill Press.Google Scholar
 9. Jansen, R. (1993). Beurtwisseling bij blinde volwassenen en kinderen. Verslag van een toetsingsonderzoek naar mogelijke verschillen tussen de beurtwisseling bij blinden en de beurtwisseling bij zienden. Amsterdam: Doctoraalscriptie, Algemene Taalwetenschap, Universiteit van Amsterdam.Google Scholar
 10. Labov, W. & Waletsky, J. (1967). Narrative Analysis: oral versions of personal experience. In: J. Helms (Ed.). Essays on the verbal and visual arts. Seattle: University of Washington Press.Google Scholar
 11. Mayer, M. (1969). Frog where are you? New York: Dial Press.Google Scholar
 12. McTear, M.F. & Conti–Ramsden, G. (1992). Pragmatic Disability in Children. London: Whurr Publishers.Google Scholar
 13. Ninio, A. & Snow, C.E. (1996). Pragmatic Development, Essays in Developmental Science. Colorado: Harper Collins Publishers.Google Scholar
 14. Perner, J. (1993). Understanding the representational mind. Cambridge: Bradford mit Press.Google Scholar
 15. Peterson, C. & McCabe, A. (1983). Three ways of looking at a child's narrative. Developmental Pycholinguistics, Cognition and Language, a series in psycholinguisitics. New York/London: Plenium Press.Google Scholar
 16. Roelofs, M. (1998). ‘Hoe bedoel je?’ De verwerving van pragmatische vaardigheden. Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam, ifott/lot–series 5: Holland. Den Haag: Holland Academic Graphics.Google Scholar
 17. Roth, F.P. & Spekman, N.J. (1984). Assessing the pragmatic ability of children: Part 1, organisational framework and assessment parameters. In: Journal of Speech and Hearing Disorders, 49: 2–22.Google Scholar
 18. Schaerlaekens, A.M. & Gillis, S. (1987). De taalverwerving van het kind. Taal, Mens en Maatschappij. Groningen: Wolters–Noordhof.Google Scholar
 19. Stelt, J.M. van der (1993). Early mother–infant interaction and their development to speech communication. In: A. de Houwer & S. Gillis (Eds.). Kindertaalonderzoek in het Nederlands taalgebied: een overzicht. Antwerp Papers in Linguistics 75. Antwerpen: Universiteit van Antwerpen: 55.Google Scholar
 20. Wellman, H. M. (1992). The child's theory of mind. Cambridge, ma: The mit Press.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations