Advertisement

Taal pp 7-38 | Cite as

Taal: systeem en gebruik

Formele en functionele aspecten van de productie en interpretatie van verbale informatie september 1997
 • H.F.M Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

Taal is het medium bij uitstek om informatie uit te wisselen. Hoewel communicatie ook zonder talige middelen plaats kan vinden, biedt communiceren via taaluitingen veruit de meeste mogelijkheden.

Literatuur

 1. Anderson, J.R. (1983). The architecture of cognition. Cambridge, ma: Harvard University Press.Google Scholar
 2. Austin, J.L. (1962). How to do things with words. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 3. Bastiaanse, R. (1993). Studies in aphasia. Groningen: Grodil.Google Scholar
 4. Bastiaanse, R., & Jong, J. de (1996). Klinische linguïstiek en grammaticale codering. Stem–, Taal– en Spraakpathologie, 5, 134–151Google Scholar
 5. Bax, M.M.H. (1995a). Besef en begrip. Representie en computatie in de cognitiefpragmatische betekenistheorie. In H. Mazeland & C. Sauer (red.). Communiceren, waarnemen, analyseren. Groningen: gluc.Google Scholar
 6. Bax, M.M.H. (1995b). Een spiegel van de geest. Over taal, communicatie en cognitie. Groningen: Martinus Nijhoff.Google Scholar
 7. Bax, M., & Berenst, J. (1993). Conversatie. In A. Braet & J. van de Gein (red.). Taalbeheersing als tekstwetenschap: terreinen en trends. Dordrecht: icg Publications.Google Scholar
 8. Bax, M.M.H., & Ikink, E.C.J. (1995). Onbepaalde betekenissen. Interpretatierisico en risico–exploitatie in verbale interactie. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 17, 245–266.Google Scholar
 9. Berenst, J. (1994). Relationeel taalgebruik. Conversationele strategieën in interpersonale en interculturele communicatie. Amsterdam: Thesis Publishers.Google Scholar
 10. Bickerton, D. (1990). Language & species. Chicago: University of Chicago Press.Google Scholar
 11. Black, M., Nickels, L., & Byng, S. (1991). Patterns of sentence processing deficit: Processing simple sentences can be a complex matter. Journal of Neurolinguistics, 6, 79–101.Google Scholar
 12. Bobrow, D.G., & Norman, D.A. (1975). Some principles of memory schemata. In D.G. Bobrow & Collins, A. (eds.). Representation and understanding. Studies in cognitive science. New York: Academic Press.Google Scholar
 13. Brown, G. & Yule, G. (1983). Discourse analysis. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 14. Brown, P., & Levinson, S. (1978). Universals in language usage. In E.N. Goody (ed.). Questions and Politeness. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 15. Chomsky, N. (1957). Syntactic structures. The Hague: Mouton.Google Scholar
 16. Chomsky, N. (1968). Language and mind. New York: Harcourt, Brace and World.Google Scholar
 17. Chomsky, N. (1980). Rules and representations. New York: Columbia University Press.Google Scholar
 18. Chomsky, N. (1995). The minimalist program. Cambridge, ma:mit Press.Google Scholar
 19. Ellis, A.W., & Young, A.W. (1988). Human cognitive neuropsychology. Hove: Erlbaum.Google Scholar
 20. Ensink, T. (1992). De menselijke tekstverwerker. Functionele en cognitieve aspecten van tekstinterpretatie. Amsterdam: Thesis Publishers.Google Scholar
 21. Fodor, J.A. (1981). Representations. Hassocks: Harvester Press.Google Scholar
 22. Fodor, J.A. (1983). The modularity of mind. Cambridge, ma:mit Press.Google Scholar
 23. Fromkin, V.A. (1971). The nonanomalous nature of anomalous utterances. Language, 47, 27–52.Google Scholar
 24. Fromkin, V.A. (1980). Errors in linguistic performance: Slips of the tongue, ear, pen, and hand. New York: Academic Press.Google Scholar
 25. Grice, H.P. (1957). Meaning. Philosophical Review, 66, 377–388.Google Scholar
 26. Grice, H.P. (1975). Logic and conversation. In P. Cole & J.L. Morgan (eds.). Syntax and Semantics 3: Speech Acts. New York: Academic Press.Google Scholar
 27. Hymes, D. (1972). On communicative competence. In J. Pride & J. Holmes (eds.). Sociolinguistics. Harmondsworth: Penguin Books.Google Scholar
 28. Jenkins, J.J. (1970). The 1952 Minnesota word association norms. In L.O. Postman & G. Keppel, (eds.). Norms of Word Associations. New York: Academic Press.Google Scholar
 29. Johnson–Laird, P.N. (1983). Mental Models. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 30. Langacker, R.W. (1987). Foundations of cognitive grammar. Vol. 1. Theoretical prerequisites. Stanford: Stanford University Press.Google Scholar
 31. Leech, G.N. (1983). Principles of pragmatics. London: Longman.Google Scholar
 32. Lesser, R., & Milroy, L. (1993). Linguistics and aphasia: Psycholinguistic and pragmatic aspects of intervention. London: Longman.Google Scholar
 33. Levelt, W.J.M. (1989). Speaking: From intention to articulation. Cambridge, ma: mit Press.Google Scholar
 34. Levinson, S.C. (1983). Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 35. Lieberman, P. (1984). The biology and evolution of language. Cambridge, ma: Harvard University Press.Google Scholar
 36. Lindsay, P.H., & Norman, D.A. (1977). Human information processing. New York: Academic Press.Google Scholar
 37. McTear, M.F. (1987). Communication failure: A development perspective. In R.G. Reilly (ed.). Communication failure in dialogue and discourse. Amsterdam: Elsevier.Google Scholar
 38. Pinker, S. (1995). The language instinct. Harmondsworth: Penguin.Google Scholar
 39. Renkema, J. (1987). Tekst en uitleg. Dordrecht: Foris.Google Scholar
 40. Ringle, M.H., & Bruce, B.C. (1982). Conversation failure. In W.G. Lehnert & M.H. Ringle (eds.). Strategies for natural language processing. Hillsdale, nj: Erlbaum.Google Scholar
 41. Searle, J.R. (1969). Speech acts. An essay in the philosophy of language. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 42. Searle, J.R. (1979). Expression and meaning. Studies in the theory of speech acts. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 43. Smith, B.R., & Leinonen, E. (1992). Clinical pragmatics. Unraveling the complexities of communication failure. London: Chapman & Hall.Google Scholar
 44. Sperber, D., & Wilson, D. (1986). Relevance. Communication and cognition. Oxford: Blackwell.Google Scholar
 45. Talmy, L. (1988). The relation of grammar to cognition. In B. Rudzka–Ostyn (ed.). Topics in cognitive linguistics. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.Google Scholar
 46. Weylman, S.T., Brownell, H.H., Roman, M. & Gardner, H. (1989). Appreciation of indirect requests by left– and right–brain–damaged patients: The effect of verbal context and conventionality of wording. Brain and Language, 36, 580– 591.Google Scholar
 47. Yule, G. (1985). The study of language. An introduction. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar

Aanbevolen literatuur

 1. Algemene inleidingen op het gebied van de studie van het taalsysteem Google Scholar
 2. Aitchison, J. (1987). Words in the mind: An introduction to the mental lexicon. Oxford: Blackwell.Google Scholar
 3. Levelt, W.J.M. (1989). Speaking: From intention to articulation. Cambridge, ma: mit Press.Google Scholar
 4. Miller, G.A. (1993). De wetenschap van het woord: De hersenen als zetel van de taal. Maastricht: Wetenschappelijke bibliotheek, Natuur en Techniek.Google Scholar
 5. Pinker, S. (1995). The language instinct. Harmondsworth: Penguin. Stem–, Spraak– en Taalpathologie, 5(3), 1996. Speciaal nummer Taalverwerking.Google Scholar
 6. Algemene inleidingen op het gebied van de studie van het taalgebruik Google Scholar
 7. Bax, M.M.H. (1995). Een spiegel van de geest. Over taal, communicatie en cognitie. Groningen: Martinus Nijhoff.Google Scholar
 8. Blakemore, D. (1992). Understanding utterances. An introduction to pragmatics. Oxford: Blackwell.Google Scholar
 9. Boden, D., & Zimmerman, D.H. (1991). Talk and social structure: Studies in ethnomethodology and conversation analysis. Oxford: Polity Press.Google Scholar
 10. Clark, H.H. (1996). Using language. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 11. Ensink, T. (1992). De menselijke tekstverwerker. Functionele en cognitieve aspecten van tekstinterpretatie. Amsterdam: Thesis Publishers.Google Scholar
 12. Levinson, S.C. (1983). Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 13. Nofsinger, R. (1991). Everyday conversation. Newbury Park: Sage.Google Scholar
 14. Psathas, G. (ed.) (1990). Interactional competence. Lanham: University Press of America.Google Scholar
 15. Renkema, J. (1987). Tekst en uitleg. Dordrecht: Foris.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations