Advertisement

Bepalende factoren voor articulatieontwikkeling

maart 2006
 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

Articulatie betreft het sluitstuk van het spreekproces, het spreken dankzij de spraakmotoriek. Na de ideeformatie, het ophalen van woorden uit het lexicon, het formuleren ervan in een adequate grammatica en fonologie, wordt de taal omgezet in een fonetisch plan en worden de articulatieorganen aangestuurd (Levelt, 1989). De spraakmotoriek behoort tot de meest complexe motorische activiteiten van het menselijk lichaam. De Nederlandse taal kent veertig verschillende spraakklanken. Er zijn ongeveer honderd spieren nodig om te spreken en een spreker die vloeiend spreekt, uit ongeveer vijftien spraakklanken per seconde.

Literatuur

 1. Levelt, W.J.M. (1989).Speaking. From intention to articulation. Cambridge: mit Press.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations