Advertisement

De invloed van ingrepen aan de spraakorganen op het spreken

maart 2000
 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

Organische afwijkingen van de spraakorganen leiden vaak tot gestoorde spraak, maar meestal zijn deze stoornissen wisselend in ernst. Infecties van het gebit bijvoorbeeld kunnen bij het spreken hinderlijk zijn. Een peritonsillair abces kan trismus veroorzaken. Deze is vaak zo hevig dat de articulatie zo kaakgeklemd is dat er geen verstaanbare spraak geproduceerd wordt. Keelpijn kan de articulatie bemoeilijken. Bovengenoemde ziektebeelden zijn in de Westerse wereld meestal van korte duur omdat er goede therapie voorhanden is. Ernstiger zijn aandoeningen die een blijvende beschadiging van de spraakorganen veroorzaken. Verlammingen van spieren in de mond–keelholte door beschadiging van zenuwen zijn hiervan een voorbeeld. Zo kan bij oorontsteking de nervus facialis aangetast worden, deze zenuw innerveert de mimische spieren in het gezicht en een deel van de spieren in de mond–keelholte.

Literatuur

 1. Christensen, J.M., Hutton, J.E., Hasegawa, A., & Fletcher, S.G. (1983). Evaluation of the effects of palatal augmentation on partial glossectomy speech. Journal of Prosthetic Dentistry, 50 (4): 539–543.Google Scholar
 2. Colangelo, L.A., Logemann, J.A., Pauloski, B.R., Pelzer, H.J., & Rademaker, A.W. (1996). T Stage and functional outcome in oral and oropharyngeal cancer patients. Head & Neck Surgery, 18 (3): 259–268, May–Jun.Google Scholar
 3. Gehanno, P., Guedon, C., Barry, B., Depondt, J., & Kebaili, C. (1992). Advanced carcinoma of the tongue: total glossectomy without total laryngectomy. Review of 80 cases. Laryngoscope 102, (12 Pt 1): 1369–1371, Dec.Google Scholar
 4. Greven, A.J., Meijer, M.F., & Tiwari, R.M. (1994). Articulation after total glossectomy: clinical study of speech in six patients. European Journal of Disorders of Communication, 29: 85–93.Google Scholar
 5. Hamlet, S.L., Mathog, R.H., Patterson, R.L., & Fleming, S.M. (1990). Tongue mobility in speech after partial glossectomy. Head & Neck, 12 (3):210–217, May–Jun.Google Scholar
 6. Heller, K.S., Levy, J., & Sciubba, J.J. (1991). Speech patterns following partial glossectomy for small tumors of the tongue. Head & Neck, 13 (4): 340–343, Jul–Aug.Google Scholar
 7. Krappen, S., Remmert, S., Gehrking, E., & Zwaan, M. (1997). Cinematographic functional diagnosis of swallowing after plastic reconstruction of large tumor defects of the mouth cavity and pharynx. Laryngo–Rhino Otology, 76 (4): 229–234, Apr.Google Scholar
 8. Pauloski, B.R., Logeman, J.A., Rademaker, A.W., McConnel, F.M.S., Stein, D., Quinter, B., Johnson, J., Heiser, Cardinale, S., Shedd, D., Graner, D., Cook, B., Milianti, F., Collins, S., & Baker, T. (1994). Speech and swallowing function after oral and oropharyngeal resections: one–year follow–up. Head and Neck, 16: 313–321.Google Scholar
 9. Ruhl, C.M., Gleich, L.L., & Gluckman, J.L (1997). Survival, Function, and quality of life after total glossectomy. Laryngoscope, 107 (10): 1316–1321, Oct.Google Scholar
 10. Wakumoto, M., Ohno, K., Imai, S., Yamashita, Y., Akizuki, H., & Michi, K.I. (1996). Analysis of the articulation after glossectomy. Journal of Oral Rehabilitation, 23 (11): 7640–7770, Nov.Google Scholar
 11. Weber, R.S., Ohlms, L., Bowman, J., Jacob, R., & Goepfert, H. (1991). Functional results after total or near total glossectomy with laryngeal preservation. Archives of Otolaryngology– Head & Neck Surgery, 117 (5): 512–515, May.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations