Advertisement

Schisis en veluminsufficiëntie – anatomische aspecten

december 2004
 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

Een schisis is een splijting van de lip, de kaak of het gehemelte of een combinatie hiervan. Er bestaat een grote variatie in de verschijningsvorm. De afwijking kan beperkt zijn tot een kleine indeuking in het lippenrood en zo uitgebreid zijn dat de spleet, enkel- of dubbelzijdig, loopt van lip tot huig. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 400 kinderen geboren met schisis (Spauwen, 2000; hoofdstuk A4.1 in dit handboek). Een spleet in het gehemelte heeft tot gevolg dat er geen organische scheiding kan worden aangebracht tussen mond en mondkeelholte (oropharynx) en neus en neuskeelholte (nasopharynx); dit heeft vrijwel altijd een nadelig gevolg op de spraak. Hierover gaat het in dit hoofdstuk. Velofaryngeale afsluiting is ook nodig voor het verwerken van voedsel (slikken), stemgeven, ademen en tevens voor blazen en fluiten en tot op zekere hoogte ook voor de beluchting van het middenoor (Spauwen e.a., 1987; Conley e.a., 1997).

Literatuur

 1. Bardach, J. (1999). Salyer & Bardach's Atlas of craniofacial & cleft surgery. Philadelphia-New York: Lippincott-Raven Publishers.Google Scholar
 2. Beemer, F.A., Bretschneider, J.H., & Schilder A.G.M. (2003). Voedingsproblemen en spraak-taalstoornissen bij kinderen als teken van het 22q11.2 deletiesyndroom. Nederlands Tijdschrift voor Keel-Neus-Oorheelkunde, 9, 135-7.Google Scholar
 3. Böhme, G. (1983). Klinik der Sprach-, Sprech- und Stimmstöringen. Stuttgart-New York: Gustav Fischer Verlag (p. 99 e.v.).Google Scholar
 4. Boorman, J.G., & Sommerlad, B.C. (1985). Musculus uvulae and levator palatini: their anatomical and functional relationship in velopharyngeal closure. British Journal Plastic Surgery, 38, 333-8.Google Scholar
 5. Borghouts, J.M.H.M., Huffstadt, A.J.C., & Moolenaar-Bijl, A.J. (1969). De behandeling van rhinolalia aperta. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 113, 1585-90.Google Scholar
 6. Conley, S.F. e.a. (1997). Identification and assessment of velopharyngeal inadequacy. American Journal of Otolaryngology, 18, 38-46.Google Scholar
 7. Croft, Ch.B., Shprintzen, R.J., & Rakoff, S.J. (1981). Patterns of velopharyngeal valving in normal and cleft palate subjects: a multi-view videofluoroscopic and nasenscopic study. The Laryngoscope, 91, 265-71.Google Scholar
 8. D'Antonio, L.L., Muntz, H.R., Province, M.A., & Marsh, J.L. (1988). Laryngeal/voice findings in patients with velopharyngeal dysfunction. The Laryngoscope, 98, 432-8.Google Scholar
 9. Dalston, R.M., Warren, D.M., & Dalston, E.T. (1991). The temporal characteristics of aerodynamic phenomena associated with patients manifesting varying degrees of velopharyngeal adequacy. Folia Phoniatrica, 43, 226-33.Google Scholar
 10. Damsté, P.H. (1962) Congenital short palate without cleft. Proceedings of the XIIth International Speech and Voice Therapy Conference, Padua, 496-502.Google Scholar
 11. Dejonckere, P.H., & van Wijngaarden, H.A. (2001). Retropharyngeal autologous fat transplantation for congenital short palate: a nasometric assessment of funcional results. Ann. Otol. Rhinology, 110, 168-72.Google Scholar
 12. Dejonckere, P.H., & Hogen Esch, T.T. (2004). Nasometric assessment of hypernasality in children: optimalized speech material and normative values. International Journal Pediatric Otolaryngology. In press.Google Scholar
 13. Dotevall, H., Lohmander-Agerskov, A., Ejnell, H., & Bake, B. (2002) Perceptual evaluation of speech and velopharyngeal function in children with and without cleft palate and relationship to nasal airflow pattern. Cleft Palate Cranofacial Journal, 39, 409-24.Google Scholar
 14. Elkadi, H. (1999). Functional anatomy of the velopharynx. In Salyer & Bardach's Atlas of craniofacial & cleft surgery, Volume II. Philadelphia-New York: Lippincott-Raven (p. 681-6).Google Scholar
 15. Finkelstein, Y., Hauben, D.J., Talmi, Y.P., Nachmani, A., & Zohar, Y. (1992). Occult and overt submucous cleft palate from peroral examination to nasendoscopy and back again. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 23, 25-34.Google Scholar
 16. Gosain, A.K. e.a. (1996). Submucous cleft palate: diagnostic methods and outcomes of surgical treatment. Plastic Reconstructive Surgery, 97, 1497-1509.Google Scholar
 17. Haapanen, M.-L. (1992). Nasalance scores in patients with modified Honig velopharyngeal flap before and after operation. Scandinavian Journal Plastic Reconstructive Hand Surgery, 26, 301-5.Google Scholar
 18. Hirschberg, J., & Rehak, G. (1997). Flap surgery: experience with 1.030 operations and cephalometric investigation. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 49, 201-8.Google Scholar
 19. Hirschberg, J., & Van Demark, D-R. (1997). A proposal for standardization of speech and hearing evaluation to assess velopharyngeal function. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 49,158-67.Google Scholar
 20. Honig, C.A. (1963). Over pharyngoplastiek. Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht.Google Scholar
 21. Huang, M.H.S. e.a. (1997). Structure of the musculus uvulae: functinal and surgical implications of an anatomic study. Cleft Palate Craniofacial Journal, 34, 466-74.Google Scholar
 22. Kaplan, E.N. (1975). The occult submucous cleft palate. Cleft Palate Journal, 12, 356-68.Google Scholar
 23. Kawano, M., Isshiki, N., Honjo, I. et al. (1997). Recent progress in treating patients with cleft palate. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 49, 117-38.Google Scholar
 24. Kuehn, D.P., Folkins, J.W., & Cuttings, C.B. (1982). Relationship between muscle activity and velar position. Cleft Palate Journal, 19, 25-35.Google Scholar
 25. Kummer, A.N. e.a. (1992). Comparison of velopharyngeal gap size in patients with hypernasality, hypernasality and nasal emission, or nasal turbulence (rustle) as the primary speech characteristic. Cleft Palate Craniofacial Journal, 29, 152-6.Google Scholar
 26. Lie, D.A., & Beemer, F.A. (1996). Drie kinderen met velocardiofaciaal (Shprintzen) syndroom. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 140, 372-5.Google Scholar
 27. Lindman, R., Paulin, G., & Stal, P.S. (2001). Morphological characterization of the levator veli palatini muscle in children born with cleft palate. Cleft Palate Craniofacial Journal, 38, 438-48.Google Scholar
 28. Malata, C.M., Cooter, R.D., & Batchelor, A.G.G. (1993). Submucous cleft palate with a discontinuous bony deformity. Cleft Palate Craniofacial Journal, 30, 590-6.Google Scholar
 29. Moerman, M. (2000). Cleft palate speech. Acta 0to-rhino-laryngoligica Belgica, 54, 427-30.Google Scholar
 30. Mühler, G., & Erler, K. (1997). Vergleichende rhinomanometrie Messungen bei Kindern mit Gaumenspalte nach Spaltverschluss mit und ohne Velopharyngoplastik. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 49, 194-200.Google Scholar
 31. Niimi, S., Bell-Berti, F., & Harris, K.S. (1982). Dynamic aspect of velopharyngeal closure. Folia Phoniatrica, 34, 246-57.Google Scholar
 32. Riski, J.E., Serafin, D., Riefkohl, R. e.a. (1984). A rationale for modifying the site of insertion of the Orticoches pharyngoplsty. Plastic Reconstructive Surgery, 73, 882-90.Google Scholar
 33. Serres, L.M., Delayiannis, F. W.-B., & Eblen, L.E. e.a. (1999). Results with sphincter pharyngoplasty and pharyngeal flap. International Journal Pediatric Otorhinolaryngology, 48, 17-25.Google Scholar
 34. Sie, K.C.Y., Tampakopoulou, D.A., De Serres, L.M. e.a. (1998). Sphincter pharyngoplasty: speech outcome and complications. The Laryngoscope, 108, 1211-7.Google Scholar
 35. Sloan, G.M. (2000). Posterior pharyngeal flap and sphincter pharyngoplasty: the state of the art. Cleft Palate Craniofacial Journal, 37, 112-22.Google Scholar
 36. Spauwen, P.H.M. (1988). Het congenitaal te kort verhemelte. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 132, 965-7.Google Scholar
 37. Spauwen, P.H.M. (2000). Vijftig jaar plastische chirurgie in Nederland IV. Behandeling van het kind met schisis. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 144, 973-980Google Scholar
 38. Spauwen, P.H.M., Huffstadt, A.J.C., Schutte, H.K., & Ritsma, R.J. (1987b). De invloed van chirurgische behandeling van open neusspraak op horen en spreken. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 131, 161-6.Google Scholar
 39. Stal, S., & Hicks, (1998). Classic and occult submucous cleft palate: a histopathologic analysis. Cleft Palate Craniofacial Journal, 35, 351-8.Google Scholar
 40. Tönz, M. e.a. (2002). Blinded speech evaluation following pharyngeal flap surgery by speech pathologists and lay people in children with cleft palate. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 54, 288-95.Google Scholar
 41. Vrticka, K., Graf, K., & Wili, B.M. (1981). Classification of late speech results in cleft palate patients, Long Term Treatment in Cleft Lip and Palate. Proceedings of the First International Symposium, 1979. Bern-Stuttgart-Vienna: Hans Hubert Publishers (p. 315-20).Google Scholar
 42. Warren, D.M., Dalston, R.M., Trier, W.C., & Holder, M.B. (1985). A pressure-flow technique for quantifying temporal pattern of palatopharyngeal closure. Cleft Palate Journal, 22, 11-9.Google Scholar
 43. Warren, D.W., Dalston, R.M., Morr, K.E., Hairfield, W.M., & Smith, L.R. (1989). The speech regulation system: temporal and aerodynamic responce to velopharyngeal inadequacy. Journal Speech and Hearing Research, 32, 566-75.Google Scholar
 44. Whitehill, T.L. (2002). Assessing intelligibility in speakers with cleft palate: a critical review of the literature. Cleft Palate Cranifacial Journal, 39, 50-8.Google Scholar
 45. Witt, P.D., & D'Antonio, L.L. (1993). Velopharyngeal insufficiency and secondary palatal management. Clinics in Plastic Surgery, 20, 707-21.Google Scholar
 46. Witt, P.D., Myckatyn, T., Marsh, J.L. e.a. (1998). Plastic Reconstructive Surgery, 101, 1457-62.Google Scholar
 47. Ysunza, A., Pamplona, M.C., Molina, F. e.a. (1999). Velopharyngeal motion after sphincter pharyngoplasty: a videonasopharyngoscopic and electromyographic study. Plastic Reconstructive Surgery, 104, 905-10.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations