Advertisement

Spraakverwerving van baby’s en peuters met een schisis

mei 2003
 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

Schisis is een aangeboren afwijking die in Nederland jaarlijks bij ongeveer 350 baby's voorkomt. Er zijn drie hoofdvormen van schisis: een lip- en of kaakspleet, een complete spleet in lip, kaak en gehemelte, of een geïsoleerde gehemeltespleet. Kinderen die met een complete spleet of met een geïsoleerde gehemeltespleet worden geboren, hebben vaker spraak- en taalproblemen dan kinderen met alleen een lip- of kaakspleet. In de eerste drie jaar van het leven van een kind wordt de basis gelegd voor de spraak- en taalvaardigheid. In dit hoofdstuk wordt de spraakverwerving van baby's en peuters met een schisis vanaf hun geboorte tot hun derde jaar besproken aan de hand van gegevens uit internationale literatuur en wetenschappelijke bevindingen uit eigen werk. Tevens wordt ingegaan op de problemen die kinderen met een schisis kunnen ondervinden bij de spraak- en taalontwikkeling en worden er aandachtspunten in de hulpverlening genoemd.

Literatuur

 1. Abraham, S.S., Wallace, I.F., & Gravel, J.S. (1996). Early otitis media and phonological development at age 2 years. Laryngoscope, 106, 727-732.Google Scholar
 2. Beers, M. (1995). The phonology of normally developing and language-impaired children. Dissertatie Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: ifott.Google Scholar
 3. Bishop, D.V.M., & Edmundson, A. (1986). Is otitis media a major cause of specific developmental language disorders? British Journal of Disorders of Communication, 21, 321-338.Google Scholar
 4. Bokhout, B., Hofman, F.X.W.M., Limbeek, J. van, Kramer, G.J.C., & Prahl-Andersen, B. (1996). Increased caries prevalence in 2.5-year-old children with cleft lip and/or palate. European Journal of Oral Sciences, 104, 518-522.Google Scholar
 5. Bzoch K.R. (1979). Etiological factors related to cleft palate speech. In K.R. Bzoch (ed.) Communicative Disorders Related to Cleft Lip and Palate. Boston: Little, Brown & Comp.: 67-76.Google Scholar
 6. Chalmers, D., Stewart, J., Silva, Ph., & Mulvena, A. (1989). Otitis media with effusion in children. The Dunedin Study. Clinics in Developmental Medicine. No. 108. Oxford: MacKeith Press.Google Scholar
 7. Chapman, K.L., Hardin-Jones, M., Schulte, J., & Halter, K.A. (2001). Vocal development of 9-month-old babies with cleft palate. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 44, 1268-1283.Google Scholar
 8. Clifford, E. (1987). The cleft palate experience: New perspectives of management. Springfield, Ill: Charles C. Thomas Publishers.Google Scholar
 9. De Boysson-Bardies, B., Halle, P., Sagart, L., & Durand, C. (1989). A crosslinguistic investigation of vowel formants in babbling. Journal of Child Language, 16, 1-17.Google Scholar
 10. De Wijkerslooth-van Wiechen, G.M., & Baker, A.E. (1999). Interacties tussen taalniveaus bij kinderen met een normale taalontwikkeling en kinderen met een specifiGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations