Advertisement

De orthodontische behandeling van schisispatiënten

oktober 2006
 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

In dit katern over de orthodontische behandeling van schisispatiënten worden, na een inleidende paragraaf over schisisteams in het algemeen (par. 2), in chronologische volgorde de verschillende vormen van orthodontische behandeling besproken (par. 3.1 t/m 3.5), die in afzonderlijke leeftijdsfasen bij schisispatiënten kunnen plaatsvinden. Bovendien wordt gewezen op de interactie van de orthodontische problematiek met de logopedische vraagstellingen. Voor meer algemene informatie over ontwikkeling en groei van schedel, gelaat en gebit wordt verwezen naar katern A4.1 in dit Handboek.

Literatuur

 1. Hotz, R. (1981). Kieferorthopädie im Rahmen der Kinderzahnmedizin. In Zahnmedizin bei Kindern und Jugendlichen. Stuttgart/New York: Thieme.Google Scholar
 2. Hotz, M., Gnoinski, W., Perko, M., Nussbaumer, H., Hof, E., & Haubensak, R. (eds) (1986). Early treatment of Cleft Lip and Palate. Toronto: Huber.Google Scholar
 3. Jansonius Schultheiss, K. (1999). Twee jaar spraak en taal bij schisis. lot-series no 17. Dissertatie Universiteit van Amsterdam.Google Scholar
 4. Konst, E.M. (2002). The effects of infant orthopedics on speech and language development in children with unilateral cleft lip and palate. Dissertatie Katholieke Universiteit Nijmegen.Google Scholar
 5. Latief, B.S. (2005). Dental arch width in unoperated cleft patients. Dissertatie Universiteit Leiden.Google Scholar
 6. Prahl-Andersen, B., Schols, J.C.J.H., & Kuijpers-Jagtman, A.M. (1998). Ontwikkeling en groei van schedel, gelaat en gebit. In H.F.M. Peters e.a. (red.). Handboek Stem-Spraak-Taal-pathologie, katern A4.1. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations