Advertisement

Behandeling van perifere articulatiestoornissen

december 2006
 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

Perifere articulatiestoornissen zijn spraakstoornissen die niet neurologisch en evenmin organisch verklaard kunnen worden. De perifere articulatiestoornissen worden veroorzaakt door functionele problemen in de spraakwaarneming (auditief, visueel, oraal tactiel-kinesthetisch, multisensorieel) en door een (dientengevolge) afwijkende spraakmotoriek. Deze articulatiestoornissen moeten worden onderscheiden van fonologische problemen, waardoor een kind ook uitspraakfouten maakt. Het gebruik van termen als fonetische en fonologische articulatiestoornissen om articulatiestoornissen in te delen is een onterechte, wetenschappelijk niet juiste, benadering.

Literatuur

 1. Eldar, A.M. (1983). Spreken en zingen. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 2. Gerber, A. (1973). Goal: Carry over an articulation manual and program. Philadelphia: Temple University Press.Google Scholar
 3. Günther, T., & Kessels-de Beer, A. (2005). De effectiviteit van de klassieke articulatietherapie. Logopedie en Foniatrie, 3, 84-91.Google Scholar
 4. Hayden, D., & Square, P.A. (eds) (1994). Motor speech treatment hierarchy: A systems approach. In D. Hayden & P.A. Square (eds.). Developmental apraxia of speech: Intervention. Clinics in Communication Disorders 4 (3), 162-174.Google Scholar
 5. Hedge, M.N. (1996). Pocket Guide to treatment in speech-language pathology. San Diego: SingularGoogle Scholar
 6. Publishing Group,Google Scholar
 7. Levelt, W.J.M. (1989). Speaking. From intention to articulation. Cambridge: mit Press.Google Scholar
 8. McDonald, E.T. (1964). Articulation testing and treatment: A sensory motor approach. Pittsburg, PA: Stanwix House.Google Scholar
 9. Powers, M. (1971). Clinical and educational in functional disorders of articulation. In L. Travis (ed.). Handbook of speech pathology and audiology. New York: Appleton.Google Scholar
 10. Raaijmakers, M.F., & Meulen, Sj. van der (2005). prompt: articulatietherapie vanuit tactiel-kinesthetische input. Een nieuwe benadering voor spraakproductiestoornissen. Logopedie en Foniatrie, 3, 76-83.Google Scholar
 11. Rosenbek, R. e.a. (1974). Treatment of developmental apraxia of speech: a case study. Language Speech Hearing Services in Schools, 5, 13-22.Google Scholar
 12. Scripture, E. (1923). Stuttering, lisping and correction of the speech of the deaf. New York: McMillan Publishing.Google Scholar
 13. Scripture, M., & Jackson, E. (1927). A manual of exercises for the correction of speech disorders. Philadelphia: Davis & Co.Google Scholar
 14. Sommers, R.K., & Kane, A.R. (1974). Nature and remediation of functional articulation disorders. In S. Dickson (ed.). Communication disorders. Remedial principles and practices. Glenview, Ill.: Scott Foresman, pp. 104-193.Google Scholar
 15. Stes, R. (1999). Articulatiestoornissen: fenomenen, oorzaken en behandeling. Leuven: AccoGoogle Scholar
 16. Van Riper, C. (1939, 1963, 1978); Speech correction. Principles and methods. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.Google Scholar
 17. Van Riper, C., & Emerick, L. (1984). Speech correction: An introduction to speech pathology and audiology (7th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.Google Scholar
 18. Weiner, F.F. (1979). Phonological process analysis. Baltimore: University Park Press.Google Scholar
 19. Weiss, C.E., Lillywhite, H.S., & Gordon, M.E. (1980). Clinical Management of articulation disorders. St. Louis: The Mosby Company.Google Scholar
 20. Weston A.J., & Irwin, J.W. (1971). Use of paired stimuli in modification of articulation. Journal of Perceptual and Motor Skills, 32, 947-957.Google Scholar
 21. Winitz, H. (1975). From syllable to conversation. Baltimore: University Park Press.Google Scholar
 22. Young, E., & Hawk, S. (1955). Moto-kinesthetic speech training. Stanford, Cal.: Stanford University Press.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations