Advertisement

Behandeling van articulatieproblemen bij schisis en craniofaciale afwijkingen met schisis

december 2006
 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

De behandeling van de afwijkende spraak van kinderen met schisis is geen eenvoudige zaak. De mate en ernst van de schisis zijn bepalende factoren, maar ook het feit of er sprake is van nevenproblematiek. Een schisis kan deel uitmaken van een veelheid aan syndromale afwijkingen. In dit geval is er een verscheidenheid aan symptomen, ook op het gebied van de spraak. Ook zonder de zichtbare manifestatie van een gehemeltespleet, kan de spraakvorming klinken alsof er een schisis aanwezig is. Juist deze mengproblematiek stelt bijzondere eisen aan de behandeling. Niet alleen de diagnostiek maar ook de behandeling moet in samenspraak met de deskundigen in het schisisteam worden uitgevoerd.

Literatuur

 1. Cleft Palate Association (1993). Parameters for Evaluation and Treatment of Patients with Cleft Lip/ Palate or other Craniofacial Anomalies. Supplement to The Cleft Palate Craniofacial Journal, 30, S1-S12.Google Scholar
 2. Cole, R.M. (1979). Direct Muscle Training for the improvement of velopharyngeal activity. In K.R. Bzoch (ed.). Communicative Disorders related to Cleft Lip and Palate. Boston: Little, Brown & Company: 328-341.Google Scholar
 3. Daamen, K. & Jansonius-Schultheiss, K. (2006). Auditieve vaardigheid bij kinderen met fonologische problemen. Handout symposium Alle Taal Centraal, 21 maart te Veldhoven. www. alletaalcentraal.nl.Google Scholar
 4. Eurocleft Speech Group (1993). Cleft palate speech in a European perspective: Eurocleft Speech Project. In P. Grunwell (ed.). Analysing Cleft Palate Speech. Studies in Disorders of Communication. London: Whurr.: 142-166.Google Scholar
 5. Golden Kushner, K.J. (2001). Therapy Techniques for Cleft Palate Speech & Related Disorders. San Diego: Sinclair. Hahn, E. (1979). Directed home training program for infants with cleft lip and palate. InGoogle Scholar
 6. K.R. Bzoch (ed.). Communicative Disorders related to Cleft Lip and Palate. Boston: Little, Brown & Company: 311-318.Google Scholar
 7. Konst, E. (2002). The effects of infant orthopedics on speech and language development in children with unilateral cleft lip and palate. Dissertatie. Radboud Universiteit, Nijmegen.Google Scholar
 8. Jansonius-Schultheiss, K. (1999). Twee jaar spraak en taal bij schisis. Dissertatie. Universiteit van Amsterdam.Google Scholar
 9. McWilliams, B.J., Morris, H.L. & Shelton, R.L. (1990). Cleft Palate Speech. Philadelphia: B.A. Decker.Google Scholar
 10. Meijer, M. (1995). Behandeldoelen. In K. Jansonius-Schultheiss & M. Meijer. Logopedische problemen bij schisis en craniofaciale afwijkingen. Reader post-hbo-onderwijs. Amsterdam: Pro-education.Google Scholar
 11. Morley, M.E. (1970). Cleft Palate and Speech. Baltimore, MD: Williams & Wilkins.Google Scholar
 12. Shprintzen, R.J., McCall, G. & Skolnick, M.L. (1975). A new therapeutic technique for the treatment of velopharyngeal incompetence. Journal of Speech and Hearing Disorders, 40, 69-83.Google Scholar
 13. Van Demark, D.R. & Hardin, M.A. (1990). Speech therapy for the child with cleft lip and palate. In J. Bardach & H.L. Morris (eds). Multidisciplinary Management of cleft lip and palate. Philadelphia, PA: W.B. Saunders: 799-806.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations