Advertisement

Het horen van geluiden, toonhoogte, timbre en verschillen

december 1997
 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

Het onderzoek naar het waarnemen van geluid is een onderdeel van de psychofysica. De belangrijkste psychofysische wetten zijn geformuleerd door Weber en Fechner.

Literatuur

 1. Bregman, A.S. (1990). Auditory Scene Analysis; the perceptual organisation of sound. Cambridge, ma: mit Press.Google Scholar
 2. Buser, P., & Imbert, M. (1992). Audition. (vert. uit het Frans door R.H. Kay). Cambridge, ma: mit Press.Google Scholar
 3. Cianfrone, G., & Grandori, F. (eds.) (1986). Cochlear Mechanics and Otoacoustic Emissions. Scand. Audiol. Suppl., 25.Google Scholar
 4. Green, D.M. (1976). An Introduction to Hearing. Hillsdale, nj: Lawrence Erlbaum Ass.Google Scholar
 5. Handel, S. (1989). Listening; an introduction to the perception of auditory, sounds. Cambridge, ma: mit Press.Google Scholar
 6. Luce, R.D. (1993 ). Sound & Hearing: a conceptual introduction. Hillsdale, nj: Lawrence Erlbaum Ass.Google Scholar
 7. Lutman, M.E., & Haggerd, M.P. (1983). Hearing Science and Hearing Disorders. London: Academic Press.Google Scholar
 8. Michon, J.A., Eijkman, E.G.J., & Klerk, L.F.W. de (1976). Handboek der Psychonomie. Deventer: Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 9. Moore, B.C.J. (1989). An Introduction to the Psychology of Hearing. New York: Academic Press.Google Scholar
 10. Moore, B.C.J. (1995). Perceptual Consequences of Cochlear Damage. Oxford: Oxford Medical Publications.Google Scholar
 11. Plomp, J. (1966). Experiments on Tone Perception. Dissertatie. Utrecht: Rijksuniversiteit.Google Scholar
 12. Plomp, R. (1968). Pitch, timbre and hearing theory. Int. Audiol., 7, 322–344.Google Scholar
 13. Richards, A.M. (1976). Basic Experimentation in Psychoacoustics. Baltimore: University Park Press.Google Scholar
 14. Schouten, J.F. (1968). The perception of timbre. In: Reports 6th International Congress on Acoustics, vol. 1 , GP–6–2. Tokyo, Japan.Google Scholar
 15. Schouten, J.F., Ritsma, R.J., & Cardozo, B.L. (1962). Pitch of the residue. jasa, 34, 1418–1424.Google Scholar
 16. Schubert, E.D. (1980). Hearing: its function and dysfunction. Wien: Springer Verlag.Google Scholar
 17. Slis, I.H. (1996). Audiologie: horen in een wereld van geluid. Bussum: Coutinho.Google Scholar
 18. Tassel, D.J. van (1993). Hearing loss, speech and hearing aids. J. Speech & Hearing Res., 36, 228–244.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations