Advertisement

Neurologische regulatie

april 2005
 • H.F.M Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

De neurologische regulatie van het slikken en de pathologie daarvan komt grotendeels overeen met die van het spreken (zie hoofdstuk B5), want het betreft dezelfde orofaryngeale structuren. Maar er zijn ook verschillen. Dit hoofdstuk is een korte beschrijving van de centrale en perifere neurologische structuren die noodzakelijk zijn voor efficiënt en veilig slikken. De uitgebreidheid van dit netwerk verklaart waarom bij zoveel verschillende neurologische aandoeningen tevens slikstoornissen voorkomen (Zald & Pardo, 1999) (zie bijvoorbeeld de beschrijvingen in hoofdstuk B6.1.2).

Literatuur

 1. 1.
  Aydogdu, I., Ertekin, C., Tarlaci, S., Turman, B., Kiylioglu, N., & Secil, Y. (2001). Dysphagia in lateral medullary infarction (Wallenberg's syndrome): An acute disconnection syndrome in premotor neurons related to swallowing activity? Stroke, 32, 2081-2087.Google Scholar
 2. 2.
  Duus, P. (1998). Topical diagnosis in neurology. Anatomy, physiology, signs, symptoms. New York: Thieme.Google Scholar
 3. 3.
  Ertekin, C., Kiylioglu, N., Tarlaci, S., Turman, A.B., Secil, Y., & Aydogdu, I. (2001). Voluntary and reflex influences on the initiation of swallowing reflex in man. Dysphagia, 16, 40-47.Google Scholar
 4. 4.
  Hamdy, S., Aziz, Q., Rothwell, J.C., Crone, R., Hughes, D., Tallis, R.C., & Thompson, D.G. (1997). Explaining oropharyngeal dysphagia after unilateral hemispheric stroke. Lancet, 350, 686-692.Google Scholar
 5. 5.
  Hamdy, S., Aziz, Q., Rothwell, J.C., Power, M., Singh, K.D., Nicholson, D.A., Tallis, R.C., & Thompson, D.G. (1998). Recovery of swallowing after dysphagic stroke relates to functional reorganization in the intact motor cortex. Gastroenterology, 115, 1104-1112.Google Scholar
 6. 6.
  Hamdy, S., Rothwell, J.C., Aziz, Q., & Thompson, D.G. (2000). Organization and reorganization of human swallowing motor cortex: implications for recovery after stroke, Clinical Sciences, 99, 151-157.Google Scholar
 7. 7.
  Kern, M.K., Jaradeh, S., Arndorfer, R.C., & Shaker, R. (2001). Cerebral cortical representation of reflexive and volitional swallowing in humans. American Journal of Physiology – Gastrointestinal and Liver Physiology, 280, G354-G360.Google Scholar
 8. 8.
  Love, R.J., & Webb, W.G. (2000). Neurology for the speech-language pathologist. Stoneham, MA: Butterworth-Heineman.Google Scholar
 9. 9.
  Murdoch, B.E. (1990). Acquired Speech Disorders. London: Chapman and Hall.Google Scholar
 10. 10.
  Nagaya, M., Kachi, T., Yamada, T., & Igata, A. (1998). Videofluorographic study of swallowing in Parkinson's disease. Dysphagia, 13, 95-100.Google Scholar
 11. 11.
  Oosterhuis, H.J.G.H. (2003). Klinische Neurologie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 12. 12.
  Perlman, A.L., & Schulze-Delrieu, K. (1997). Deglutition and its Disorders. San Diego: Singular Publishing Group.Google Scholar
 13. 13.
  Swart, B.J. de., Verheij, J.C., & Beurskens, C.H. (2003). Problems with eating and drinking in patients with unilateral peripheral facial paralysis. Dysphagia, 18, 267-273.Google Scholar
 14. 14.
  Zald, D.H. & Pardo, J.V. (1999). The functional neuroanatomy of voluntary swallowing. Ann Neurol, 46, 281-286.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations