Advertisement

Slikmechanisme: inleiding

september 2007
 • H.F.M Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

In dit hoofdstuk komen de voornaamste begrippen aan de orde die op het gebied van de orofaryngeale slikproblematiek van belang zijn voor de klinisch onderzoeker en de therapeut. Het gaat hierbij om de beschrijving van de normaal verlopende slikbewegingsactiviteit.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations