Advertisement

Historie pp 19-29 | Cite as

Geschiedenis van de taalpathologie

oktober 1999
 • H.F.M Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

Het nu volgende overzicht over de geschiedenis van de taalpathologie moet zich beperken tot een schets van enkele hoofdlijnen in de ontwikkeling ervan naar het heden toe.

Literatuur

 1. Balkom, H. van (1991). The Communication of Language Impaired Children. Amsterdam: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 2. Beers, M. (1995). The Phonology of Normally Developing and Language–impaired Children. Amsterdam: Studies in Language and Language Use. Den Haag: hag.Google Scholar
 3. Bloom, L., & Lahey, M. (1978). Language Development and Language Disorders. New York, London, Sydney: John Wiley & Sons.Google Scholar
 4. Bloomfield, L. (1933). Language. New York: Holt.Google Scholar
 5. Blumenthal, A. (1970). Language and Psychology: Historical Aspects of Psycholinguistics. New York, London, Sydney: John Wiley & Sons.Google Scholar
 6. Bol, G., & Kuiken, F. (1989). Handleidinggramat: Een methode voor het diagnostiseren en kwalificeren van taalontwikkelingsstoornissen. Nijmegen: Berkhout.Google Scholar
 7. Bühler, K. (1934). Sprachtheorie. Stuttgart: Fisher Verlag.Google Scholar
 8. Chomsky, N. (1957). Syntactic Structures. The Hague: Mouton.Google Scholar
 9. Chomsky, N. (1959). Review of Verbal Behaviour by B.F. Skinner. Language, 35(1) 26–50.Google Scholar
 10. Chomsky, N. (1965). Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, ma:mit Press.Google Scholar
 11. Coerts, J. (1992). Nonmanual Grammatical Markers: An analysis of interrrogatives, negations and topicalisations in Sign Language of the Netherlands. Amsterdam: University Press.Google Scholar
 12. Diebold, A.R. (1965). Survey of Psycholinguistic Research 1954–1964. In C.E. Osgood & T.A. Sebeok (eds.). Psycholinguistics: A survey of theory and research problems.Indiana University Publications in Anthropology and Linguistics. Baltimore, Md.: Waverley Press. & Sebeok, 2nd Ed.Google Scholar
 13. Dik, S. (1978). Functional Grammar. Dordrecht: Foris.Google Scholar
 14. Dungen, L. van den & Verboog, M. (1991). Kinderen met Taalontwikkelingsstoornissen. Muiderberg: Coutinho.Google Scholar
 15. Fodor, J.A., Bever, T.G., & Garret, M.F. (1974). The Psychology of Language: An Introduction to Psycholinguistics and Generative Grammar. New York: McGraw Hill.Google Scholar
 16. Ginniken, J. van (1907). Principes de Linguistique Psychologique. Amsterdam: E. van der Vecht.Google Scholar
 17. Grewel, F. (1949). Aphasie en Linguïstiek. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 93, 726–734.Google Scholar
 18. Humboldt, W. von. (1841–1852). Gesammelte Werke. 7 Bnd. Berlin.Google Scholar
 19. Kantor, J.R. (1936). Objective Psychology of Grammar. Bloomington: Indiana University Press.Google Scholar
 20. Kempen, G. (1976). De Taalgebruiker in de Mens.Groningen: Tjeenk Willink.Google Scholar
 21. Knoors, H. (1992). Exploratie van de Gebarenruimte: Een onderzoek naar de verwerving van ruimtelijke morfosyntactische gebarentaalstructuren door dove kinderen met horende ouders. Delft: Eburon.Google Scholar
 22. Lenneberg, E. (1967). Biological Foundations of Language. New York, London, Sydney: John Wiley & Sons.Google Scholar
 23. Levelt, W.J.M. (1968). Generatieve Grammatica en Psycholinguïstiek. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar Grensgebied, 21, 367–400.Google Scholar
 24. Levelt, W.J.M. (1993). Speaking: From intention to articulation. Cambridge ma:mitPress.Google Scholar
 25. McNeill, D. (1966). Developmental Psycholinguistics. In F. Smith & G.A. Miller (eds.) The Genesis of Language. Cambridgema:mit Press, 16–84.Google Scholar
 26. Noordman, L. (1979). Inferring from Language.Heidelberg: Springer.Google Scholar
 27. Nooteboom, S. (1973). The Tongue Slips into Patterns. In V. Fromkin (ed.). Speech errors as linguistic evidence. The Hague: Mouton.Google Scholar
 28. Nooteboom, S. (1980). Speaking and Unspeaking: Detection and correction of phonological and lexical errors in spontaneous speech. In V. Fromkin (ed.). Errors in Linguistic Performance. New York: Academic Press.Google Scholar
 29. Osgood, C.E., & Sebeok, T.A. (eds.). (1954 & 1965). Psycholinguistics: A survey of theory and research problems.Indiana University Publications in Anthropology and Linguistics. Baltimore, Md.: Waverley Press.Google Scholar
 30. Prins, R.S. (1990). Geschiedenis van de Afasiologie. Logopedie en Foniatrie, 62, 129–129; 148–155.Google Scholar
 31. Reichling, A.J.B.N. (1935). Het Woord: Een studie omtrent de grondslag van taal en taalgebruik. Nijmegen: Berkhout.Google Scholar
 32. Reintjes, J.A. (1951). Spraakaudiometrie.Groningen: Universiteit.Google Scholar
 33. Roelofs, M. (1998). “Hoe bedoel je?”: De verwerving van pragmatische vaardigheden. Amsterdam: Academisch Proefschrift, Faculteit der Geesteswetenschappen. Den Haag: hag.Google Scholar
 34. Saporta, S. (ed.). (1960). Psycholinguistics: A book of readings. New York: Holt, Rinehart & Winston.Google Scholar
 35. Saussure, F. de (1916). Cours de Linguistique Générale. Publiée par Charles Bally, Albert Sechehay et Albert Riedlinger. Paris: Payot.Google Scholar
 36. Schermer, T. (ed.). (1991). De Nederlandse Gebarentaal. Twello: Van Tricht.Google Scholar
 37. Schermer, T. (1990). In Search of a Language: Influences from spoken Dutch on Sign Language of the Netherlands. Delft: Eboron.Google Scholar
 38. Skinner, B.F. (1947). Verbal Behaviour. New York: Appleton–Century–Crofts.Google Scholar
 39. Stokoe, W. (1960). Sign Language Structure: An outline of the visual communication system of the American deaf. Studies in Linguistics. Occasional Papers 8. University of Buffalo.Google Scholar
 40. Stokoe, W. (1965). A Dictionary of American Sign Language on Linguistic Principles. Silver Spring, Md.: Linstok Press. (In cooperation with D. Casterline & C. Croneberg).Google Scholar
 41. Tellings, A. (1995). The Two Hundred Years’ War in Deaf Education: A reconstruction of the methods controversy. Nijmegen: University Press.Google Scholar
 42. Tervoort, B. (1953). Structurele Analyse van Visueel Taalgebruik binnen een Groep Dove Kinderen. Vol.I, Vol.II. Amsterdam: North Holland Press.Google Scholar
 43. Tervoort, B. (1966). Taal en Spraak: Eenheid en tegenstelling. Logopedie en Foniatrie, 38, 101–111.Google Scholar
 44. Tervoort, B., & Lenneberg E.H. (1971). Biological Foundations of Language. Een bruikbare samenvatting met enkele kritische kanttekeningen. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar Grensgebieden.XXVI, 6, 365–398.Google Scholar
 45. Tervoort, B. (ed.). (1972). Psycholinguïstiek: Enkele taalkundig relevante hoofdstukken uit de psychologie, sociologie en pathologie. Utrecht, Antwerpen: Het Spectrum.Google Scholar
 46. Tervoort, B., Prins, R., Ierland, M. van, & Appel, R. (1987). Inleiding tot de Psycholinguïstiek. Muiderberg: Coutinho.Google Scholar
 47. Trubetzkoy, N.S. (1939). Grundzüge der Phonologie. Prague: Travaux du Cercle Linguistique de Prague 7.Google Scholar
 48. Wijk, N. van (1939). Phonologie: Een hoofdstuk uit de structurele taalwetenschap. ’s Gravenhage: Martinus Nijhoff.Google Scholar
 49. Wundt, W. (1920). Völkerpsychologie: Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythos und Sitte. I. Die Sprache, Teil 1, Teil 2. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations