Advertisement

Historie pp 3-3 | Cite as

Overzicht van de geschiedenis van de stem–, spraak– en taalpathologie

oktober 1999
 • H.F.M Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

Zo op het eerste gezicht ligt het niet voor de hand, een handboek voor de hedendaagse praktijk met een wat uitvoeriger blik in het verleden te laten beginnen.

 • Prof. dr. B.T. Tervoort:: Handboek Stem-, Spraak- en Taalpathologie, oktober 1999.

 • In het Handboek Stem-, Spraak- en Taalpathologie verscheen tussen 1997 en 2007 gefaseerd in losse afleveringen, alle kennis op het gebied van de stem-, spraak- en taalpathologie vanuit verschillende disciplines.

Inleiding

Zo op het eerste gezicht ligt het niet voor de hand, een handboek voor de hedendaagse praktijk met een wat uitvoeriger blik in het verleden te laten beginnen. Uiteraard is in een uitgave die als breed standaardwerk is opgezet een grondige theoretische verantwoording van de praktijk wél op haar plaats; de complexiteit van het vak vraagt om een dergelijke structuur. Maar waarom hoort daar dan ook de geschiedenis bij van wat veelal als verouderde opvattingen en achterhaalde handelingen gekenmerkt moet worden? Wat voor nut biedt de historie voor wie dit handboek als informatie en richtsnoer voor het heden wil gebruiken?

Het antwoord is niet moeilijk te geven. Wil dit handboek de complexe onderliggende structuur van de discipline inderdaad grondig verantwoorden, dan dient het ook de groei daarvan uit het verleden te verklaren; alleen zó wordt duidelijk waarom de zaken nu staan zoals ze staan. Met andere woorden: de hedendaagse ‘state of the art’ heeft diepe wortels, en wie van het vak echt grondig kennis wil nemen, dient – bij alle haast om informatie te verkrijgen – toch deze inleiding niet ongelezen te laten. Dit inleidende hoofdstuk bestaat uit twee delen: (1) het overzicht van de geschiedenis der spraakpathologie, verzorgd door Damsté, en (2) een dito overzicht van de taalpathologie verzorgd door Tervoort.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations