Advertisement

Stem pp 75-82 | Cite as

Stem en persoonlijkheid

december 1999
 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

Personen die tot de kring van vrienden of kennissen behoren, kan men in de regel herkennen aan hun stem. Zoals iemand te herkennen is aan zijn gezicht of aan zijn manier van lopen, zo is aan de manier van spreken en aan de stem te horen wie het is. We lezen van het gelaat en de gelaatsuitdrukking af met wie we te doen hebben en in welke gemoedsstemming hij of zij verkeert, maar ook de stemkwaliteit licht ons daarover in, ook als we de persoon niet kunnen zien.

Literatuur

 1. Bezooijen, R.A.M.G. van (1984). Characteristics and recognizability of vocal expressions of emotion. Dordrecht: Foris Publ.Google Scholar
 2. Bierens de Haan–Keuls, E. (1980). Fonosofie, het geheim van de stem. Deventer: Ankh–Hermes.Google Scholar
 3. Damsté, P.H. (1988). Audience reaction to expressions of pain. In: [ ] Spintge & [ ] Droh (Herausg.), Schmerz und Sport. New York Berlin Heidelberg: Springer Verlag.Google Scholar
 4. Damsté, P.H. (1991). Die Stabilität Funktioneller Dysphonien. In [ ] Gundermann (Herausg.), Die Krankheit der Stimme – die Stimme der Krankheit. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag.Google Scholar
 5. Krumbach, G. (1987). Wie psychogen ist die Spastische Dysphonie? Folia phoniat., 39: 122–129.Google Scholar
 6. Scherer, K.R. (1995). Expressions of emotion in voice and music. J. Voice, 9(3): 235–248.Google Scholar
 7. Sulter, AM, Schutte, H.K., & Miller, D.G. (1995). Differences in phonetogram features between male and female subjects with and without vocal training. J. Voice, 9,: 363–377.Google Scholar
 8. Tosi, O. (1979). Voice identification. Theory and legal applications. Baltimoer: Univ. Park Press.Google Scholar
 9. Trojan, F. (1952). Der Ausdruck der Sprechstimme.Wenen: W. Maudr.Google Scholar

Aanbevolen lectuur

 1. Fifer, W.P., Moon, CM. (1994). The role of mother's voice in the organisation of brain function in the newborn.Aca. Paediatr. Suppl. 397: 86–93.Google Scholar
 2. Hirson, A, Duchworth, M. (1993). Glottal fry and voice disguise; a case study in forensic phonetics. J. Biomed, Eng. 15: 193–200.Google Scholar
 3. Schulz von Thun, F. (1982). Hoe bedoelt U? Een psychologische analyse van menselijke communicatie. Groningen: Wolters Noordhoff.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations