Advertisement

Stem pp 27-40 | Cite as

Biomechanische aspecten van de stemvorming

juni 2001
 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

Het stemapparaat bestaat uit drie onderdelen: de longen (actuator), de larynx (generator) en het aanzetstuk (resonator). In deze bijdrage worden de biomechanische aspecten van de stemvorming beschreven De anatomie hiervan wordt beschreven in A2.2.1 ‘Perifere anatomie: ademapparaat en bovenste luchtwegen’.Voor een beschrijving van de anatomie wordt daarom verwezen naar A2.2.1. A2.2.1 en deze bijdrage moeten dan ook als complementair beschouwd worden.

Literatuur

 1. Cranen, L.I.I., & Jong, P.I.C.R.S. de (2000). Laryngostroboscopy. In: Kent & BalI (red.), Voice quality measurement (p. 257–267). San Diego: Singular publishing Group.Google Scholar
 2. Fink, B.R., Dernarest, R.J. (1978). Laryngeal biomechanics. Cambridge/Massachusetts/London (England): Harvard University Press.Google Scholar
 3. Fukuda, H., Kawaida, M., Tathara, T., e.a. (1988) A new concept of lubricating mechanisms of the larynx. Vocafold physiology, lugimura O.. NewYork: Raven Press, 83–92.Google Scholar
 4. Harris, T. (1998). Laryngeal mechanisms in normal function and dysfunction. In: Harris, Harris, Rubin & Howard (red.), The voice clinic handbook. Londen: Whurr publishers Ltd, 64–90.Google Scholar
 5. Hirano, M. (1981). Clinical examination of the voice. New York/Berlin/Heidelberg: Springer Verlag, 43–65.Google Scholar
 6. Kersing, W. (1983) De stemplooi musculatuur; een histologische en histochemische studie. Utrecht: Elinkwijk bv.Google Scholar
 7. Kruse, E. (1981). Der Mechanismus der Taschenfaltenstimme. Folia primatol. 33: 294–312.Google Scholar
 8. Pahn, I. (1986). Die nasalierungsmethode. Logopedie und Foniatrie, 58: 126–132.Google Scholar
 9. Rubin, J.S. (1998). The structural anatomy of the larynx and supraglottal vocal tract: a review. In: Harris, Harris, Rubin & Howard, The voice clinic handbook. Londen: WhurrPublishers Ltd., 15–33.Google Scholar
 10. Schutte, H.K., & Goorhuis–Brouwer, S.M. (1992). Klinische Stem–, Spraak– en Taalpathologie. Amersfoort: Acco.Google Scholar
 11. Vilkman, E. (1987). Studies on human voice production (dissertatie). Finland: University of Tampere.Google Scholar
 12. Zenker, W.L., & Zeker, A. (1960). Ueber die Regelung der Stimmlippenspannung durch von aussen eingreifende Mechanismen. Folia phoniat., 12: 1–36.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations