Advertisement

Stem pp 7-25 | Cite as

Biofysische aspecten van stemgeluid en stembronmodellering

december 1999
 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers
Chapter

Samenvatting

Het spraakgeluid zoals dat op een zekere afstand van een spreker kan worden waargenomen door een luisteraar, of zoals dat kan worden geregistreerd met een microfoon, wordt gevormd door luchtdrukvariaties. Het betreft de luchtdrukvariaties die zich hebben voorgedaan bij de mondopening van de spreker en die zich als verstoringen in de atmosferische druk door de lucht hebben voortgeplant.

Literatuur

 1. Berg, J.W. van den, Zantema, J.T., & Doornenbal, P. (1957). On the air resistance and the Bernoulli effect of the human larynx. J. Acoust. Soc. Am., 29: 626–631.Google Scholar
 2. Cranen, B., & Boves, L. (1985). Pressure measurements during speech production using semiconductor miniature pressure transducers – Impact on models for speech production. J. Acoust. Soc. Am.,71: 1543–1551.Google Scholar
 3. Cranen, B., & Schroeter, J. (1995). Modeling a leaky glottis. J. Phonetics, 23: 165–177.Google Scholar
 4. Cranen, B., & Schroeter, J. (1996). Physiologically motivated modeling of the voice source in articulatory analysis/synthesis. Speech Communication, 19: 119.Google Scholar
 5. Fant, G., Liljencrants, J., & Lin, Q. (1985). A four–parameter model of glottal flow. Speech Transmission Laboratory, Quarterly Progress and Status Report, 4: 113.Google Scholar
 6. Ishizaka, K., & Flanagan, J.L. (1972). Synthesis of voiced sounds from a two–mass model of the vocal cords. Bell Syst. Techn. J., 51: 1233–1286.Google Scholar
 7. Kitzing, P., & Löfqvist, A.(1975). Subglottal and oral pressure during phonation – Preliminary investigation using a miniature transducer system. Med. Biol. Eng., 13: 644–648.Google Scholar
 8. Klatt, D.H., & Klatt, L.C. (1990). Analysis, synthesis, and perception of voice quality variations among female and male talkers. J. Acoust. Soc. Am., 87: 820–857.Google Scholar
 9. Rothenberg, M.R. (1977). Measurement of airflow in speech. J. Speech and Hearing Research, 20: 155–176.Google Scholar
 10. Schutte, H.K., & Miller, D.G. (1986). The effect of F0/F1 coincidence in soprano high notes on pressure at the glottis. J. Phonetics, 14: 385–392.Google Scholar
 11. Schutte, H.K., & Miller, D.G. (1987). Transglottische drukwisselingen bij de sopraanstem. Tijdschr. Log. Fon., 59: 34–38.Google Scholar
 12. Titze, I.R. (1984). Parameterization of glottal area, glottal flow, and vocal fold contact area. J. Acoust. Soc. Am., 85: 901–906.Google Scholar
 13. Titze, I.R. (1994). Principles of voice production. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations