Advertisement

Mensen in beweging

  • Gerdi Buit
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Noodzakelijke ontwikkelingen en veranderingen kunnen worden afgeremd of geblokkeerd door wat zich afspeelt in allerlei levensdilemma’s. Denk aan het spanningsveld tussen vrije meningsuiting en het uiten van kwetsende of beschadigende meningen, tussen tolerantie en intolerantie, tussen bewust en beargumenteerd knopen doorhakken aan de hand van criteria en eindeloze discussies, tussen discussies met argumenten en elkaar aanvallen of beledigen, tussen je macht in een bepaalde situatie op een positieve en hem op een negatieve manier gebruiken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Gerdi Buit

There are no affiliations available

Personalised recommendations