Advertisement

Mensen in moeilijke levenssituaties

  • Gerdi Buit
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Mensen kunnen van alles meemaken in hun leven. Je voelt je enthousiast of blij en geniet van kleine dingen of bent teleurgesteld, geïrriteerd, verdrietig of eenzaam. Je voelt je zeker of onzeker. Je hebt in je leven plezierige contacten, fijne vriendschappen, een goede relatie, of contacten, vriendschappen, relaties die min of meer moeizaam verlopen. Het is vaak niet gemakkelijk je weg te vinden in relaties en seksualiteit: dit is een levenslang leerproces. Er zijn nogal rustige of zelfs saaie tijden, maar ook interessante, woelige perioden of er kunnen onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden. Je voelt je goed en gezond of kampt met ziekte, lichamelijke beperkingen of psychische problemen. Als het goed gaat met je, geniet je hiervan zelf en samen met anderen. In moeilijker perioden heb je empathie en begrip van anderen nodig. Er zijn ook mensen die het zo moeilijk hebben in hun leven, dat zij veel begrip en empathie nodig hebben om te leven of overleven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Gerdi Buit

There are no affiliations available

Personalised recommendations