Advertisement

Jezelf kunnen zijn, zonder anderen onnodig te kwetsen

  • Gerdi Buit
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Vanuit je persoonlijke achtergrond komen allerlei gevoelens, gedachten en reacties vanzelf in je op.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Gerdi Buit

There are no affiliations available

Personalised recommendations