Advertisement

Empathie, waardering en kritiek

  • Gerdi Buit
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Gebrek aan respect en empathie betekent ook gebrek aan contact tussen mensen. Contact kan alleen ontstaan als je naar elkaar wilt luisteren, als je probeert te begrijpen wat de ander je vertelt en precies bedoelt, als je je wilt inleven in de gevoelens en situatie van een ander en respect hebt voor zijn manier van denken of doen. Bij contact vindt er een uitwisseling plaats waarbij je allebei jezelf kunt zijn en je je veilig voelt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Gerdi Buit

There are no affiliations available

Personalised recommendations