Advertisement

De invloed van ideeën

  • Gerdi Buit
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Veel van onze vermogens kunnen we op een positieve of een negatieve manier gebruiken. Dat geldt ook voor ideeën. Met je handen kun je iets moois maken of iemand slaan. Praten kun je gebruiken om een probleem eerlijk uit te praten of om een ander te kwetsen. Ideeën over jezelf zijn de basis van zelfvertrouwen of van gebrek aan zelfvertrouwen. Ideeën over anderen kunnen mensen maken of breken. De ideeën die je in je leven hebt opgedaan, hebben veel invloed op jezelf en je manier van omgaan met anderen. Je kunt ook uitgaan van enkele basisideeën. Dit maakt het gemakkelijker om jezelf te zijn, zonder anderen onnodig te kwetsen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Gerdi Buit

There are no affiliations available

Personalised recommendations