Advertisement

Je gevoelens zijn een belangrijk deel van je leven

  • Gerdi Buit
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Gevoelens spelen in je leven een grotere rol dan je misschien denkt. Je kunt je zeker of onzeker voelen in een bepaalde situatie, iemand wel of niet aardig vinden, je wel of niet snel aangevallen voelen. Gevoelens over jezelf kunnen leiden tot voldoende of te weinig zelfvertrouwen. Ze vormen ook de basis van zelfrespect en van respect voor anderen, van elkaar willen aanvullen of aanvallen, van de manier waarop je in het leven staat.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Gerdi Buit

There are no affiliations available

Personalised recommendations