Advertisement

Opbouw van een genuanceerd zelfbeeld

  • Gerdi Buit
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Je zelfbeeld is ontstaan op grond van je levenservaringen tot nu toe. Je zelfbeeld is nooit afgerond. Het opbouwen van een genuanceerd zelfbeeld kan veel veranderen in je leven. Je kunt hierdoor meer zicht krijgen op allerlei aspecten en mogelijkheden van jezelf waarvan je je misschien nog niet zo bewust was. Je krijgt niet alleen meer vertrouwen in jezelf, maar je gaat ook als vanzelf genuanceerd naar andere mensen kijken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Gerdi Buit

There are no affiliations available

Personalised recommendations