Advertisement

Je zelfbeeld is nooit afgerond

  • Gerdi Buit
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

Je kunt de neiging hebben met een te grote vanzelfsprekendheid naar jezelf en anderen te kijken. Dit kan veel gevolgen hebben voor jezelf en je manier van omgaan met anderen. Wanneer je met een te grote vanzelfsprekendheid naar jezelf kijkt, loop je het risico dat je je mogelijkheden onderschat en onnodig een gebrek aan zelfvertrouwen ontwikkelt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Gerdi Buit

There are no affiliations available

Personalised recommendations