Advertisement

Samenvatting

Met de invoering (augustus 1997) van het samenhangend stelsel voor opleidingen in de verpleging en verzorging zijn een aantal niet geringe veranderingen van kracht geworden. In het kort heeft de invoering van het samenhangend stelsel geleid tot een eindtermendocument waarin eindtermen geformuleerd zijn in termen van beroepsvaardigheden, een brede kwalificatie en een heldere structuur van doorstroming.

Het effect van de invoering beoogt een breder inzetbare verzorgende of verpleegkundige die de te verwachten tekorten in de zorg beter moet kunnen invullen.

Jij bent begonnen aan de laatste fase van je opleiding tot verpleegkundige niveau 5, de differentiatiefase. Welke differentiatie je ook kiest je zult altijd voorafgaand aan de keuze verschillende aspecten op een rijtje willen zetten. Je hebt je waarschijnlijk al afgevraagd tot welke zorgvragerscategorie jij je het meest aangetrokken voelt, waar de werkgelegenheid groot genoeg is, hoeveel kans je maakt om op de werkplek van je keuze terecht te komen en wat je daarvoor moet doen. Kortom, je gaat je voorbereiden op de differentiatiefase.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  • Jan Kerstens

There are no affiliations available

Personalised recommendations