Advertisement

Centraal-Veneuze katheters TOELICHTING

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

Samenvatting

Een centraal-veneuze katheter (cvc) is een infuuskatheter die met de punt in een groot bloedvat in de thorax van de zorgvrager ligt, namelijk in de vena cava superior.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

There are no affiliations available

Personalised recommendations