Advertisement

Epidurale katheter TOELICHTING

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

Samenvatting

Een epidurale katheter wordt door een anesthesist ingebracht in de epidurale ruimte van de wervelkolom (zie afbeelding 8.1).

Het inbrengen van de katheter vindt in de meeste gevallen plaats in de operatiekamer onder steriele omstandigheden en met bewaking van de vitale functies van de patiënt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

There are no affiliations available

Personalised recommendations