Advertisement

Het toedienen van cytostatica intraveneus TOELICHTING

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

Samenvatting

Het toedienen van cytostatica neemt een belangrijke plaats in bij de behandeling van verschillende soorten kanker. De indicaties, behandelingsdoelen, behandelingsschema’s en soorten cytostatica verschillen van zorgvrager tot zorgvrager. Het therapeutische principe van cytostatica berust op het vernietigen of verminderen van zich snel delende cellen. Onder andere tumorcellen vermenigvuldigen zich snel.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

There are no affiliations available

Personalised recommendations