Advertisement

Bloedtransfusie TOELICHTING

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

Samenvatting

Een bloedtransfusie is eigenlijk een weefseltransplantatie en vereist daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Bij een bloedtransfusie wordt (eerder afgenomen) bloed van een donor in de bloedbaan van de zorgvrager overgebracht. Een bloedtransfusiedienst registreert en keurt bloeddonoren. Regionale bloedbanken of de bloedbank van het ziekenhuis zorgen voor afname, verwerking en distributie van bloed of bloedcomponenten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

There are no affiliations available

Personalised recommendations