Advertisement

Het toedienen van geneesmiddelen via fusie TOELICHTING

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger
Chapter

Samenvatting

In een aantal situaties is het noodzakelijk dat medicijnen intraveneus worden toegediend. Dit kan zijn omdat een snelle werking van het geneesmiddel vereist is. Een reden kan ook zijn dat het geneesmiddel niet of onvoldoende via het maag-darmkanaal opgenomen of geresorbeerd kan worden, bijvoorbeeld na een operatie aan het maag-darmkanaal.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

There are no affiliations available

Personalised recommendations