Advertisement

HET INBRENGEN VAN EEN PERIFEER INFUUS

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

Samenvatting

In de dagelijkse praktijk komt de verpleegkundige veelvuldig in aanraking met zorgvragers die om verschillende redenen een perifeer infuus nodig hebben.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

There are no affiliations available

Personalised recommendations