Advertisement

HET VERRICHTEN VAN EEN HIELPRIK BIJ NEONATEN TOELICHTING

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

Inleiding

In Nederland worden alle pasgeboren baby’s (neonaten) op twee aangeboren ziekten onderzocht. Dit zij

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • M.R. Bouma
  • J.A.M. Kerstens
  • L.D. Klei
  • H. Oldenburger

There are no affiliations available

Personalised recommendations